czwartek, 19 września 2019 r.  Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Wiadomości z tagiem Tima  RSS
Apple idzie na wojn� z UE w sprawie nakazu zap�aty 13 mld euro zaleg�ych podatk�w w Irlandii

Dodano: 16.09.2019 17:44 | 16 odsłon | 0 komentarzy


Firma Tima Cooka stoi przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest przekonanie S�du Generalnego UE do swoich racji w sprawie unikania p�acenia odpowiednio wysokich podatk�w w Irlandii. Apple nie chce si� zgodzi� z nakazem Komisji Europejskiej, kt�ra wymaga od niego zap�acenia a� 13 mld euro, jakie podmiot zaoszcz�dzi� dzi�ki przyznaniu mu nielegalnych korzy�ci podatkowych przez rz�d w Dublinie.

Źródło: https:

Epic Games Store zapowiada 8 gier z wyłącznością na premierę

Dodano: 30.08.2019 10:00 | 51 odsłon | 0 komentarzy


Epic Games nie ustępuje i chce pozostawić trwały ślad na rynku PC. Znając tego- i zeszłoroczne zapędy firmy, nietrudno jest się domyślić, w jaki sposób chce tego dokonać. Oczywiście wykupując kolejną porcję gier na wyłączność. Epic postępuje tak zarówno wobec największych tytułów AAA, jak The Division 2, Metro Exodus czy Borderlands 3, jak i ambitnych gier niezależnych pokroju Ashen. Firma Tima Sweeneya przy okazji nie dba o to, czy naruszy istniejące zobowiązania wydawców, czy nie. Główną motywacją działań Epic jest chęć osłabienia Steama, gdyż wykupowana przez nich czasową wyłączność do tej pory nie dotykała gier wydawanych jednocześnie na konsole. Firma właśnie zapowiedziała osiem nowych tytułów, które zadebiutują na PC wyłącznie w Epic Games Store.

Źródło: https:

Epic Games Store: Twórcy Darq przekażą zyski na dobroczynność, jeżeli Epic nie będzie żądał od nich wyłączności

Dodano: 27.08.2019 16:09 | 65 odsłon | 0 komentarzy


Dla Tima Sweeneya jest to z pewnością niewygodna sytuacja.

Źródło: https:

Borderlands 3 bez opcji pobierania wstępnego na Epic Games Store

Dodano: 17.08.2019 21:00 | 63 odsłon | 0 komentarzy


Przejęcie na czasową wyłączność gry Borderlands 3 przez Epic Games Store było dużym wydarzeniem, które wywołało masę kontrowersji w środowisku graczy. Twórcy tytułu przekonywali, że platforma Tima Sweeneya może w przyszłości wygryźć Steama, ale patrząc na jej obecny stan, na razie się na to nie zapowiada.

Źródło: https:

Hyper Light Drifter i Mutant Year Zero: Road to Eden za darmo w Epic Games Store

Dodano: 15.08.2019 17:52 | 69 odsłon | 0 komentarzy


Zgodnie z ubiegďż˝otygodniowďż˝ zapowiedziďż˝, Epic Games Store udostďż˝pniďż˝ dzisiaj zupeďż˝nie za darmo aďż˝ dwie ďż˝wietne gry. Jednďż˝ z nich jest wydany zaledwie w ubiegďż˝ym roku Mutant Year Zero: Road to Eden, zbierajďż˝cy ďż˝wietne oceny wďż˝rďż˝d graczy. Tradycyjnie juďż˝, jedyne czego potrzebujecie, by zdobyďż˝ te „darmďż˝wki”, to konto w sklepie Tima Sweeneya i wykonanie kilku klikni�� myszkďż˝.

Źródło: https:

Borderlands 3 bez opcji pobierania wst�pnego na Epic Games Store

Dodano: 14.08.2019 11:19 | 55 odsłon | 0 komentarzy


Przej�cie na czasow� wy��czno�� gry Borderlands 3 przez Epic Games Store by�o du�ym wydarzeniem, kt�re wywo�a�o mas� kontrowersji w �rodowisku graczy. Tw�rcy tytu�u przekonywali, �e platforma Tima Sweeneya mo�e w przysz�o�ci wygry�� Steama, ale patrz�c na jej obecny stan, na razie si� na to nie zapowiada.

Źródło: https:

Dark Envoy - nowe nieliniowe RPG twórców Tower of Time

Dodano: 06.08.2019 16:20 | 68 odsłon | 0 komentarzy


Tw#xF3;rcy opisuj#x105; Dark Envoy jako miks serii Divinity, XCOM, Mass Effect i Dragon Age, kt#xF3;ry ostatecznie jest czym#x15B; zupe#x142;nie innym. Zainteresowani?

Źródło: www.benchmark.pl

MechWarrior 5: Mercenaries dostępne na wyłączność w Epic Games Store

Dodano: 27.07.2019 21:30 | 72 odsłon | 0 komentarzy


Epic Games Store przejął kolejną , wyczekiwaną przez masę graczy produkcję. Tym razem padło na MechWarrior 5: Mercenaries, które stało się czasowym tytułem na wyłączność dla sklepu Tima Sweeneya. Dla dużej części graczy jest to bardzo rozczarowująca decyzja wydawcy i deweloperów, ale ci ostatni przekonują, że dzięki pomocy ze strony Epic Games, będą mogli przygotować zdecydowanie lepszą grę.

Źródło: https:

MechWarrior 5: Mercenaries dost�pne na wy��czno�� w Epic Games Store

Dodano: 26.07.2019 13:28 | 79 odsłon | 0 komentarzy


Epic Games Store przej�� kolejn� , wyczekiwan� przez mas� graczy produkcj�. Tym razem pad�o na MechWarrior 5: Mercenaries, kt�re sta�o si� czasowym tytu�em na wy��czno�� dla sklepu Tima Sweeneya. Dla du�ej cz�ci graczy jest to bardzo rozczarowuj�ca decyzja wydawcy i deweloper�w, ale ci ostatni przekonuj�, �e dzi�ki pomocy ze strony Epic Games, b�d� mogli przygotowa� zdecydowanie lepsz� gr�.

Źródło: https:


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 SHUTDOWN  - wszelkie prawa zastrzeżone