poniedziałek, 25 maja 2020 r.  Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Wiadomości z tagiem Technologii  RSS
Kabel przewd USB - Lightning / iPhone 100cm Baseus CALSW-02 z obs?ug? szybkiego ?adowania 2.4A.

Dodano: 10.02.2020 23:40 | 244 odsłon | 0 komentarzy


Szybkie i bezpieczne ?adowanie Kabel Baseus zosta? zaprojektowany tak, aby zapewni? Twojemu urz?dzeniu maksymaln? szybko?? ?adowania. Specyfikacja przewodu umo?liwia szybkie ?adowanie smartfonw i tabletw pr?dem do 2.4A. Technologia USB 2.0 zapewnia szybki przesy? danych na poziomie 480 Mbps, przydatny przy kopiowaniu i synchronizacji plikw. Wzmocnione ??czenie Najbardziej newralgiczny punkt ka?dego kabla - ??czenie przewodu z wtyczk?, zosta?o dodatkowo wzmocnione, aby zapobiec p?kaniu. Niewielka zmiana, ktra wydatnie przed?u?a ?ywotno?? ca?ego akcesorium. Pe?na kompatybilno?? Kable Baseus oferuj? pe?n? kompatybilno?? ze wszystkimi Twoimi urz?dzeniami wyposa?onymi w z??cze Lightning, zapewniaj?c im najkrtsze mo?liwe ?adowanie. Wysoka wydajno?? - wsparcie dla Apple 2.4A Przewd w standardzie Premium - wzmocnione ko?cwki. Szybkie ?adowanie urz?dze? wysokim nat??eniem pr?du - do 2.4A oraz szybki transfer danych - do 480 Mbps. Kabel kompatybilny ze wszystkimi urz?dzeniami posiadaj?cymi z??cze Lightning..., Cena: 18,- z?

Źródło: https:

Kabel przewd USB - USB-C / Typ-C 100cm Baseus Cafule CATKLF-B91 Quick Charge 3A z obs?ug? szybkiego ?adowania.

Dodano: 10.02.2020 23:40 | 263 odsłon | 0 komentarzy


Szybkie i bezpieczne ?adowanie Kabel Baseus zosta? zaprojektowany tak, aby zapewni? Twojemu urz?dzeniu maksymaln? szybko?? ?adowania. Kabel Baseus zapewnia wsparcie szybkiego ?adowania m.in.: Huawei FCP/SCP, Quick Charge 2.0 / 3.0, Samsung AFC, Motorola TurboPower, Mediatek Pump Express, Dash Charge itp. Specyfikacja przewodu umo?liwia szybkie ?adowanie smartfonw i tabletw pr?dem do 3A. Technologia USB 2.0 zapewnia szybki przesy? danych na poziomie 480 Mbps, przydatny przy kopiowaniu i synchronizacji plikw. Wytrzyma?o?? i niezawodno?? Kabel w nylonowym oplocie jest zdecydowanie bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne. Posiada wi?ksz? wytrzyma?o?? na zginanie i skr?canie oraz nie pl?cze si?. Wzmocnione ??czenie Najbardziej newralgiczny punkt ka?dego kabla - ??czenie przewodu z wtyczk?, zosta?o dodatkowo wzmocnione, aby zapobiec p?kaniu. Niewielka zmiana, ktra wydatnie przed?u?a ?ywotno?? ca?ego akcesorium. Pe?na kompatybilno?? Technologia USB-C staje si? nowym obowi?zuj?cym standardem dla wielu urz?dze? m.in. smartfonw, tabletw, power bankw. Kable Baseus oferuj? pe?n? kompatybilno?? ze wszystkimi Twoimi urz?dzeniami wyposa?onymi w port USB-C, zapewniaj?c im najkrtsze mo?liwe ?adowanie. Wysoka wydajno?? - wsparcie dla szybkiego ?adowania m.in.: Quick Charge 2.0 / 3.0, Samsung AFC, Motorola TurboPower, Mediatek Pump Express, Dash Charge itp. Nylonowy oplot zapewnia wi?ksz? wytrzyma?o?? na wyginanie i skr?canie oraz nie pl?cze si?. Przewd w standardzie Premium - wzmocnione ko?cwki. Szybkie ?adowanie urz?dze? wysokim nat??eniem pr?du - do 3A oraz szybki transfer danych - do 480 Mbps. Kabel kompatybilny ze wszystkimi urz?dzeniami posiadaj?cymi z??cze USB Typ-C / USB-C..., Cena: 20,- z?

Źródło: https:

Kabel przewd USB - USB-C / Typ-C 200cm Baseus Double Ring CATSH-C02 Super Quick Charge 5A z obs?ug? szybkiego ?adowania.

Dodano: 10.02.2020 23:40 | 267 odsłon | 0 komentarzy


Szybkie i bezpieczne ?adowanie Kabel Baseus zosta? zaprojektowany tak, aby zapewni? Twojemu urz?dzeniu maksymaln? szybko?? ?adowania. Kabel Baseus zapewnia wsparcie szybkiego ?adowania m.in.: Huawei FCP/SCP 5A, Quick Charge 2.0 / 3.0, Samsung AFC, Motorola TurboPower, Mediatek Pump Express, Dash Charge itp. Specyfikacja przewodu umo?liwia szybkie ?adowanie smartfonw i tabletw pr?dem do 5A. Technologia USB 2.0 zapewnia szybki przesy? danych na poziomie 480 Mbps, przydatny przy kopiowaniu i synchronizacji plikw. Wzmocnione ??czenie Najbardziej newralgiczny punkt ka?dego kabla - ??czenie przewodu z wtyczk?, zosta?o dodatkowo wzmocnione, aby zapobiec p?kaniu. Niewielka zmiana, ktra wydatnie przed?u?a ?ywotno?? ca?ego akcesorium. Pe?na kompatybilno?? Technologia USB-C staje si? nowym obowi?zuj?cym standardem dla wielu urz?dze? m.in. smartfonw, tabletw, power bankw. Kable Baseus oferuj? pe?n? kompatybilno?? ze wszystkimi Twoimi urz?dzeniami wyposa?onymi w port USB-C, zapewniaj?c im najkrtsze mo?liwe ?adowanie..., Cena: 25,- z?

Źródło: https:

Robot sprz?taj?cy Mamibot VSLAM 680 Black hybrydowy odkurzacz 2w1 mopuj?cy, czarny.

Dodano: 10.02.2020 23:40 | 145 odsłon | 0 komentarzy


Jego wysoka moc ssania w po??czeniu z kamer? monitoruj?c? jest gwarancj? najwy?szej skuteczno?ci - skraca czas sprz?tania i udoskonala map? nawet o powierzchni 180 m2! Posiadasz wi?cej ni? 180m2? To te? nie problem! W tej generacji robotw VSLAM zapami?tuje miejsce w ktrym si? roz?adowa? i ponawia sprz?tanie, jak tylko nabierze wystarczaj?cej mocy. Jest robotem hybrydowym, czyli 2 w 1! Nie tylko odkurza ale rwnie? posiada opcj? od?wie?ania pod?ogi na mokro, dzi?ki wymiennemu pojemnikowi wodnemu o pojemno?ci 370 ml. Ta opcja wymiennego pojemnika utrzyma d?u?ej perfekcyjnie czyste pod?ogi bez konieczno?ci wyci?gania tradycyjnego mopa z wiadrem. Ma?o tego wszystkiego, VSLAM posiada funkcj? sterowania z poziomu pilota, aplikacji GRIT dost?pnej na Android oraz iOS a tak?e dla bardziej zaawansowanych technologicznie - funkcj? sterowania g?osowego z pomoc? systemu Google lub Alexa Amazon. Pokonywanie przeszkd Robot radzi sobie z podjazdem na przeszkody o wysoko?ci do 1,5 cm (dywany, wyk?adziny, listwy progowe). Poruszanie si? robota jest w du?ej mierze uzale?nione od struktury pod?o?a. Je?eli dywan posiada mi?kk? struktur? typu shaggy i podobne, robot odmwi pracy na zbyt mi?kkiej powierzchni, sygnalizuj?c to odpowiednim b??dem na panelu. Ze wzgl?du na r?ne typy dywanw w polskich domach, producent nie gwarantuje mo?liwo?ci pracy i podjazdu na nietypowe dywany/wyk?adziny (grube, zbyt mi?kkie) Piel?gnacja czarnych, matowych powierzchni lub o wysokim po?ysku. Intensywne promienie s?oneczne lub ciemne/ czarne pod?ogi mog? powodowa? destabilizacj? czujnikw robota (jest to kwestia zastosowanej technologii - optyka i podczerwie?, a nie wada fabryczna urz?dzenia). Pojemnik na wod? Do pojemnika nale?y wlewa? TYLKO WOD?! Je?eli chcesz jednak u?y? ?rodka czyszcz?cego pod?ogi nale?y zastosowa? odpowiednie st??enie p?ynu - stosuj?c proporcjonalnie do pojemno?ci maksymalnej pojemnika - 370ml (standardowy p?yn do pod?g - ok. 2ml na pojemnik). Nie u?ywaj p?ynw o g?stej konsystencji/woskuj?cych - prowadzi to do uszkodzenia pojemnika. MAMIBOT VSLAM Pierwszy robot w ofercie z IV generacji robotw z technologi? VSLAM (Visual Simultaneous Localization And Mapping). Technologia VSLAM wykorzystuje optyczny czujnik, do przetwarzania punktw lokalizacji, dzi?ki czemu robot tworzy dok?adn? map? swojego otoczenia i wie gdzie si? znajduje, gdzie by? oraz gdzie jeszcze musi posprz?ta?. Opatentowana przez Mamibot technologia SMART-EYE Robot rozpoczyna swoj? prac? od zmapowania kszta?tw sufitu pomieszczenia, w ktrym pracuje. Poznaj SMART-EYE Nast?pnie w trakcie pracy w pomieszczeniu kamera SMART-EYE wychwytuje kraw?dzie mebli oraz innych przeszkd, tak by wybra? najlepsz? tras? sprz?tania. SMART-EYE z ulepszonym algorytmem AI 4.0 Pozwala na 20% dok?adniejsze i szybsze sprz?tanie ca?ego pomieszczenia w porwnaniu z robotami poprzedniej generacji. Przewaga SMART-EYE 1. Skanowanie uko?ne 45 - szerszy k?t widzenia kamery. 2. Eye-vision - efektywniejsze skanowanie w trakcie pracy. 3. 30FPS - 30 klatek na sekund?. Jeszcze lepsze mopowanie Jeszcze wi?kszy pojemnik 370ml., 3 stopniowa regulacja nawadniania ?ciereczki sterowana aplikacj?., Ground Touch Protect ochrona przed zalaniem powierzchni mopowania., Technologia Double Clean Robot po wyczerpaniu baterii wraca do bazy, by si? na?adowa?. Je?li nie posprz?ta? ca?ego mieszkania, po na?adowaniu, wraca w to samo miejsce by doko?czy? sprz?tanie. W Mamibot VSLAM zastosowali?my silnik nowej generacji made in Japan Konstrukcja bezszczotkowa zapewni d?ug? i bezawaryjn? prac? robota a moc silnika generuje 20 000 obrotw na minut?. Jeszcze wi?ksza moc ssania do 2000 Pa sterowana w aplikacji. Efektywna filtracja kurzu Jeszcze wi?kszy rozmiar filtru HEPA, ktry nie pozwoli kurzowi wydosta? si? na zewn?trz. 3 stopniowy system filtracji (siatka g?bka filtr Hepa). Du?y pojemnik na kurz 600ml. Zwi?kszona moc silnika Uda?o nam si? zwi?kszy? moc silnika (20000 RPM/min) a mimo tego robot pracuje niezwykle cicho. 55dB w trybie standard. Jeszcze szersza ?cie?ka sprz?tania 36cm aktywnej powierzchni sprz?taj?cej. System 2 szczotek bocznych z d?ugo?ci? w?sw sprz?taj?cych 7cm wspomagany przez szczotk? g?wn? typu vSHAPE wraz z powi?kszon? moc? zasysania. Jeszcze wi?cej sensorw zabezpieczaj?cych prac? robota 6 sensorw anty-upadkowych 15 sensorw anty-zderzeniowych Funkcja SINGLE ROOM Robot dwukrotnie posprz?ta zamkni?te pomieszczenie i zako?czy prace. Najni?szy robot z kamer? na rynku! 1,5cm ni?szy od robotw z laserowym mapowaniem. Inteligentne rozwi?zania IOT Je?li posiadasz w domu inteligentny g?o?nik od Google lub Amazon mo?esz sterowa? swoim robotem poprzez komendy g?osowe. Funkcje aplikacji GRIT 1. Ustawienie si?y zasysania robota 2. Oznaczenie na aplikacji miejsca startu (szybki powrt do bazy) 3. Ustawienie si?y namaczania ?ciereczki mopa 4. Wysy?anie robota w konkretne miejsce na utworzonej mapie by tam zacz?? sprz?tanie 5. Ustawienie harmonogramu pracy robota 6. Otrzymywanie alertw od robota 7. Automatyczny aktualizacja firmware robota ZAWARTO?? OPAKOWANIA MAMIBOT VSLAM 1 x Odkurzacz Mamibot VSLAM Black 2 x Filtr HEPA 1 x Stacja ?aduj?ca 2 x Komplety szczotek bocznych 1 x Zbiornik na kurz 1 x Zbiornik na wod? 1 x Pilot zdalnego sterowania 2 x Nak?adki mopuj?ce 1 x Akumulator Li-ion (w urz?dzeniu) 1 x P?dzelek do czyszczenia 1 x Stacja dokuj?ca 1 x Zasilacz do stacji..., Cena: 1299,- z?

Źródło: https:

Power Bank Baseus Mini JA X30 PPJAN-C02 30000 mAh bia?y.

Dodano: 10.02.2020 23:40 | 130 odsłon | 0 komentarzy


Technologia iQ Smart Charging Inteligentna technologia iQ Smart Charging zapewnia wyj?tkowo szybkie ?adowanie smartfonw, tabletw, odtwarzaczy MP3, kamer oraz innych urz?dze? mobilnych dost?pnych na rynku. Power bank Baseus automatycznie dobierze optymalna pr?dko?? ?adowania do ka?dego pod??czonego urz?dzenia. Zaawansowane zabezpieczenia W power banku zadbano o bezpiecze?stwo, wyposa?aj?c go w zesp? zabezpiecze?: przed prze?adowaniem, wy?adowaniem, przepi?ciami, przegrzaniem, pr?dem przet??eniowym, krtkimi spi?ciami, polem elektromagnetycznym. Automatyczna praca Power bank Baseus X30 zapewnia komfortowe u?ytkowania, wystarczy jedynie pod??czy? urz?dzenie, a proces ?adowania rozpocznie si? automatycznie, bez konieczno?ci wciskania ?adnych przyciskw. Wska?nik LED na obudowie pozwala w ka?dym momencie na sprawdzenie stopnia na?adowania urz?dzenia. ?adowanie 3 urz?dze? jednocze?nie Kompaktowy power bank z dwoma portami USB oraz portem USB-C szybko na?aduje najbardziej wymagaj?ce urz?dzenia. Szybkie wyj?cie 3A z wbudowanym inteligentnym procesorem, zapewnia optymaln? pr?dko?? ?adowania dostosowan? do r?nych urz?dze?. Power bank Baseus jest zgodny ze wszystkimi urz?dzeniami zasilanymi z portu USB, w tym ze smartfonami i tabletami z systemem Android lub iOS. Power bank umo?liwia jednoczesne ?adowanie power banku oraz urz?dze? pod??czonych do niego. Nowoczesne wzornictwo Baseus Mini JA, to tak?e eleganckie wyko?czenie z nowoczesnym wzornictwem. Bardzo dobrej jako?ci materia?y z ktrych zosta?a wykonana obudowa przypadn? do gustu ka?demu u?ytkownikowi. Niewielkie wymiary oraz ma?a waga dzi?ki zastosowaniu ogniw litowo-polimerowych sprawi?, ?e power bank X30 idealnie sprawdza si? w domu czy podr?y..., Cena: 119,- z?

Źródło: https:

Monitor LG 27GL850-B.

Dodano: 06.02.2020 23:40 | 163 odsłon | 0 komentarzy


Realistyczne wra?enia z technologi? True Color Monitor 27GL850 oferuje szerok? palet? kolorw obejmuj?c? 98% gamy DCI-P3 i o 35% wi?ksz? ni? ca?a gama sRGB. Dzi?ki temu zapewnia wierne odwzorowanie obrazu i jeszcze ?ywsze sceny walki w grach. Fantastyczna pr?dko?? prowadzi do zwyci?stwa Je?li masz do?? gasn?cych i migaj?cych ekranw, to ten monitor jest dla Ciebie. Matryca IPS 1 ms pozwoli Ci zdominowa? przeciwnikw i zdoby? zwyci?stwo bez ?adnych efektw ubocznych. Zgodno?? z G-Sync potwierdzona przez firm? NVIDIA Monitor LG 27GL850 zosta? przetestowany i oficjalnie sprawdzony przez firm? NVIDIA pod k?tem zgdono?ci z technologi? G-Sync. Zapewnia p?ynny obraz bez rwania i zacinania, pozwalaj?c gra? w najszybsze gry. Czystszy, p?ynniejszy i szybszy Technologia Adaptive-Sync (FreeSync) zapewnia p?ynn? i niczym niezak?con? rozrywk? w wysokiej rozdzielczo?ci nawet w dynamicznych grach. Ca?kowicie eliminuje rozrywanie i zacinanie obrazu. P?ynny ruch w grach Wyj?tkowo wysoka cz?stotliwo?? od?wie?ania 144 Hz umo?liwia b?yskawiczne reagowanie. Przedmioty s? wyra?niejsze, a gra toczy si? sprawniej i jest niewiarygodnie p?ynna. Klarowniejszy i bardziej realistyczny obraz Monitor 27GL850 obs?uguje technologi? HDR 10, zapewniaj?c realistyczny i wci?gaj?cy obraz. Gracz mo?e poczu? si?, jakby by? w centrum wydarze?, niezale?nie od tego, w jak? gr? gra..., Cena: 2145,- z?

Źródło: https:

Intel przypomina: VR to nie tylko gry

Dodano: 27.01.2020 12:43 | 129 odsłon | 0 komentarzy


Technologia wirtualnej rzeczywisto?ci (VR) nap?dza rozwj rynku komputerowego. To jeden z najwa?niejszych trendw tego roku, ktry w przysz?o?ci b?dzie wykorzystywany nie tylko w gamingu, lecz tak?e w medycynie, turystyce czy edukacji prognozuje Intel, ktry jest liderem technologicznym w tym zakresie.

Źródło: www.chip.pl

UE chce tymczasowo zakaza? technologii rozpoznawania twarzy

Dodano: 21.01.2020 19:00 | 165 odsłon | 0 komentarzy


Technologia rozpoznawania twarzy wydaje si? by? ekscytuj?ca i bardzo perspektywiczna. Jednak?e w kontek?cie zesz?orocznego wycieku skanw twarzy wraz z innymi danymi biometrycznymi w UK oraz sposobem wykorzystania tej technologii w Chinach, mo?e budzi? te? zastrze?enia. Z racji tego, ?e jest to do?? nowatorskie rozwi?zanie, a jednocze?nie maj?ce ju? szerokie zastosowanie, Unia Europejska rozwa?a ca?kowity zakaz stosowania tej technologii. Jest to jednak rozwi?zanie tymczasowe. Proponowany przez Komisj? Europejsk? plan zak?ada czasowe zablokowanie u?ywanych systemw do automatycznego rozpoznawania twarzy w miejscach publicznych - od trzech do pi?? lat. Dlaczego?

Źródło: https:

Samsung Odyssey G9: 49-calowy monitor QLED, 240 Hz i 1000R

Dodano: 07.01.2020 11:00 | 51 odsłon | 0 komentarzy


Technologia potrafi wp?dzi? w kompleksy. W momencie, gdy na dniach uda?o mi si? zakupi? ca?kiem niez?y, 43-calowy telewizor do sypialni, Samsung zaprezentowa? 49-calowy monitor. I to nie byle jaki. Jest bia?y (cho? jest te? wersja czarna), futurystyczny, ogromny i po prostu pi?kny (cho? zdaj? sobie spraw?, ?e nie ka?demu b?dzie si? podoba?). Przejd?my jednak raczej do konkretw. Odyssey G9 to zakrzywiony, gamingowy monitor chwal?cy si? rozdzielczo?ci? 5120x1440 i certyfikatem HDR1000. W przeciwie?stwie do ubieg?orocznego modelu (rwnie? 49-calowego CRG9), oferuje on dwukrotnie wy?sze od?wie?anie na poziomie 240 Hz oraz krtki czas reakcji rwny 1 ms. Jak niemal wszystko inne w tym modelu, szalona jest te? krzywizna, bo wynosi a? 1000R. Immersja pe?n? g?b?.

Źródło: https:

Aktywne matryce w telewizorach Mini-LED zapewni? lepsz? jako??

Dodano: 30.12.2019 17:00 | 90 odsłon | 0 komentarzy


Technologia Mini-LED wspomaga panele telewizorw LCD. Dzi?ki niej mo?emy otrzyma? znacznie precyzyjniejsze pod?wietlenie. W chwili obecnej najlepszym rozwi?zaniem tego typu jest wielostrefowe pod?wietlenie z lokalnym wygaszaniem diod LED (Full Array Local Dimming). Mo?emy jednak na nie liczy? tylko w topowych modelach z najwy?szej p?ki. Dzi?ki za? Mini-LED wi?ksza liczba telewizorw, tak?e z ta?szych p?ek cenowych, mo?e dostarczy? dobrej jako?ci pod?wietlenia, a to ze wzgl?du na du?? liczb? stref wygaszania. W przypadku modeli TCL (jedyna firma, ktra podaje ich liczb?) si?gaj? pi?tnastu-dwudziestu pi?ciu tysi?cy. Dla porwnania taki Samsung QLED Q70R posiada ich jedynie czterdzie?ci osiem. Segment Mini-LED ma wed?ug najnowszego raportu WitsView wp?yn?? w znaczny sposb na rynek telewizorw LCD.

Źródło: https:


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 SHUTDOWN  - wszelkie prawa zastrzeżone