piątek, 05 czerwca 2020 r.  Imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera
Wiadomości z tagiem Store  RSS
Najch?tniej pobierane gry na PS Store w styczniu: Wied?min 3 w ?cis?ej czo?wce

Dodano: 08.02.2020 13:06 | 18 odsłon | 0 komentarzy


Jak zawsze, Europejczycy i Amerykanie r?ni? si? odrobin? pod wzgl?dem wyboru gier. GTA V krluje jednak wsz?dzie.

Źródło: https:

Na PlayStation 4 sprzedano 1,18 mld gier, ale do PS2 wci?? daleko

Dodano: 01.02.2020 16:00 | 172 odsłon | 0 komentarzy


Japo?ski koncern Sony ujawni?, ?e do 31 stycznia 2020 roku uda?o si? sprzeda? ponad 1,18 miliarda gier na PlayStation 4. Wynik ten jest bez w?tpienia wart odnotowania, ale do lidera w postaci PlayStation 2 wci?? wiele brakuje. Rezultat mo?e imponowa? jeszcze bardziej, gdy we?mie si? pod uwag?, ?e w czasach debiutuj?cej w 2000 roku konsoli nie istnia?a cyfrowa dystrybucja, poniewa? PlayStation Store pojawi?o si? dopiero w 2006 roku wraz z debiutem PlayStation 3. Do ko?ca obecnej generacji pozosta? niespe?na rok, gdy? prawdopodobnie w listopadzie albo grudniu uka?e si? PlayStation 5, a co za tym idzie - premiera nowej konsoli mo?e przeszkodzi? w przebiciu rewelacyjnego osi?gni?cia PlayStation 2.

Źródło: https:

Farming Simulator 19 za darmo w Epic Games Store [WIDEO]

Dodano: 30.01.2020 19:00 | 170 odsłon | 0 komentarzy


Gracze na traktory!

Źródło: https:

Farming Simulator 19 za darmo w Epic Games Store

Dodano: 30.01.2020 17:29 | 147 odsłon | 0 komentarzy


Jak co czwartek Epic Games Store podzieli??? si??? z u???ytkownikami swojej platformy now??? darmow??? gr???. Zgodnie z ubieg???otygodniow??? zapowiedzi???, bezp???atnym tytu???em jest Farming Simulator 19, kt???ry mo???e by??? interesuj???cym prezentem dla wielu graczy komputerowych. Poznali???my te??? nazwy gier, kt???re zostan??? rozdane w przysz???ym tygodniu.

Źródło: https:

Wej?cie Epic Games Store na rynek obni?y?o sprzeda? gier na PC

Dodano: 27.01.2020 10:00 | 158 odsłon | 0 komentarzy


Wydawa?oby si?, na ch?opski rozum, ?e konkurencja powinna by? pozytywnym bod?cem dla rynku i jeszcze bardziej stymulowa? popyt. W ko?cu od przybytku g?owa nie boli. Jednak?e w segmencie PC w 2019 roku sta?o si? co? zgo?a odmiennego. Pomimo, ?e skorzystali na umowach na wy??czno?? oraz znacznie ni?szej (bo 12-procentowej) mar?y deweloperzy, to niekoniecznie rynek jako ca?o??. Mat Piscatella z NPD, jeden z czo?owych analitykw bran?y gier wideo, przygotowa? najnowszy raport. Dane oraz wnioski z niego pochodz?ce mog? wyda? si? zaskakuj?ce. Wynika z niego, ?e Epic Games Store przyczyni? si? bowiem do obni?enia sprzeda?y gier cyfrowych na wszystkich platformach.

Źródło: https:

Epic Store ma ju? recenzje i oceny gier. Ale nie takie, jak chcieli?my

Dodano: 17.01.2020 12:30 | 61 odsłon | 0 komentarzy


Gdy przed trzynastoma miesi?cami w internetowej przestrzeni debiutowa? sklep Epic Games chi?skiej sp?ki Tencent, mia? on zdecydowanie mnstwo problemw, a dok?adniej pisz?c - niedorbek. Z?e opinie w?rd graczy wzi??y si? pocz?tkowo nie z tego, ?e Chi?czycy zacz?li "bawi? si?" w wykupywanie praw do gier na wy??czno??, bo te praktyki nast?pi?y przecie? nieco p?niej. Gracze byli niezadowoleni z launchera raczej dlatego, ?e byli przyzwyczajeni do Steama, ktry funkcjonalno?ci? ?wieci? triumfy. Sklep Epic po kilkunastu aktualizacjach zacz?? jednak w ko?cu przypomina? platform? z prawdziwego zdarzenia, niemniej wiele osb wci?? narzeka?o, ?e nie ma w nim mo?liwo?ci stworzenia takiej spo?eczno?ci wok? konkretnej gry, jak w przypadku Steama.

Źródło: https:

Headsnatchers za darmo

Dodano: 17.01.2020 9:07 | 169 odsłon | 0 komentarzy


Gra Headsnatchers za darmo do pobrania Humble Store i Steam. Promocja ogranicznona czasowo, lepiej si? ?pieszy? aby gra? bezp?atnie. Lekka...

Źródło: https:

Gra Horace za darmo

Dodano: 17.01.2020 9:07 | 163 odsłon | 0 komentarzy


Gra Horace za darmo do pobrania w Epic Games Store od 16 do 23 stycznia. Najlepsza platformwka 2019 roku. Horace...

Źródło: https:


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 SHUTDOWN  - wszelkie prawa zastrzeżone