wtorek, 26 stycznia 2021 r.  Imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny
Wiadomości z tagiem Rynek  RSS
Rynek sprz?tu PC z pierwszym wzrostem sprzeda?y od 9 lat

Dodano: 14.01.2020 19:35 | 93 odsłon | 0 komentarzy


Rynek PC ma si? naprawd? dobrze je?li chodzi o software - z wp?ywami z cyfrowej sprzeda?y gier w wysoko?ci 29,6 miliardw dolarw (niemal dwukrotnie wi?cej ni? konsole). Je?li natomiast chodzi o hardware, dopiero teraz, po raz pierwszy od wielu lat, producenci sprz?tu do?wiadczyli wzrostu sprzeda?y komputerw. Swoje dane na ten temat opublikowa?y firmy analityczne Gartner oraz IDC. R?ni? si? one nieco danymi, ale w jednym s? zgodne - to by? wyj?tkowo korzystny rok dla PC-towego hardware'u. W zale?no?ci od ?rd?a danych, by? to najlepszy rok dla komputerw osobistych od 2011 lub 2013 roku. Co ciekawe, jednym z g?wnych motorw nap?dowych sprzeda?y by? Windows 10.

Źródło: https:

Ceny pami???ci DRAM nieznacznie wzrosn??? w pierwszym kwartale 2020 roku

Dodano: 09.01.2020 16:51 | 287 odsłon | 0 komentarzy


Rynek pami???ci DRAM wydaje si??? by??? nieco bardziej stabilny ni??? NAND. Wskazuj??? na to najnowsze analizy DRAMeXchange, kt???re opublikowa???o raport na temat spodziewanych cen ko???ci RAM w pierwszych trzech miesi???cach tego roku. Co prawda, ceny maj??? by??? nieco wy???sze, to prognozy o sporym skoku powi???zanym z awari??? zasilania w fabrykach Samsunga na szcz???cie si??? nie sprawdzi???y.

Źródło: https:

Dzia? kadr i p?ac - czy warto inwestowa? w aplikacje w chmurze?

Dodano: 09.01.2020 1:44 | 70 odsłon | 0 komentarzy


Rynek IT ci?gle si? zmienia. Najwa?niejsze zmiany to wzrost dost?pno?ci technologii (powszechna obecno?? komputerw osobistych oraz dost?pu do Internetu) i rozwj nowoczesnych rozwi?za?. Fizyczne, "stacjonarne" no?niki danych zosta?y zast?pione przez rozwi?zania chmurowe, dzi?ki czemu pracownicy zyskali dost?p do przeznaczonych im systemw z dowoln...

Źródło: feedproxy.google.com

Najbardziej wyczekiwane smartfony 2020 roku

Dodano: 03.01.2020 10:35 | 245 odsłon | 0 komentarzy


Rynek smartfon#xF3;w w 2020 roku nie przyniesie raczej #x17C;adnej wi#x119;kszej rewolucji. Nie znaczy to jednak, #x17C;e zabraknie ciekawych premier. Oto najbardziej wyczekiwane smartfony nadchodz#x105;cych 12 miesi#x119;cy.

Źródło: www.benchmark.pl

Intel wkrtce poka?e nowe techniki z zakresu ch?odzenia laptopw

Dodano: 29.12.2019 20:00 | 54 odsłon | 0 komentarzy


Rynek laptopw jest obecnie jednym z najwi?kszych w oglnej bran?y komputerowej. Ka?dego roku sprzedaj? si? miliony egzemplarzy notebookw r?nej ma?ci - czy to gamingowych modeli, czy te? lekkich ultrabookw albo urz?dze? konwertowalnych czy zwyczajnych laptopw. O ile notebooki s? fajnym rozwi?zaniem, gdy potrzebujemy popracowa? poza domem albo zwyczajnie z nich korzysta? w r?nych miejscach, o tyle maj? one jedn?, spor? wad?. Mianowicie chodzi o zbyt cz?sto niedostatecznie wydajny system ch?odzenia, ktry nie pozwala w wielu wypadkach np. na pokazanie pe?nej mocy procesora. Intel, ktry jest g?wnym dostawc? procesorw do laptopw zamierza wdro?y? nowe rozwi?zania z zakresu ch?odzenia laptopw. Pomys?y te zostan? pokazane oficjalnie podczas zbli?aj?cych si? targw CES w Las Vegas.

Tagi: Rynek, Intel
Źródło: https:

Nowe informacje o Intel Tiger Lake-U - taktowanie i benchmarki

Dodano: 26.12.2019 15:00 | 59 odsłon | 0 komentarzy


Rynek procesorw ma to do siebie, ?e praktycznie niemo?liwe jest, aby nowe modele uchowa?y si? bez ?adnych wyciekw w postaci r?nego rodzaju benchmarkw. Intel planuje w przysz?ym roku wydanie nowej serii Tiger Lake w litografii 10 nm++, a tymczasem dzi?ki chi?skiemu portalowi technologicznemu Zhihu mo?emy si? przyjrze? na pierwsze wyniki wydajno?ci mobilnych procesorw Tiger Lake (U). Z benchmarkw wersji in?ynieryjnej nie mo?emy wywnioskowa? niczego na temat samej architektury, ale sugeruj?, ?e istniej? dwie wersje uk?adu, z czego jedna o TDP 15 W a w drugiej wsp?czynnik ten wynosi 28 W. Wiemy tak?e, ?e w porwnaniu z Ice Lake, mamy tutaj do czynienia z wzrostem warto?ci taktowania procesorw. Przyjrzyjmy si? wi?c, na jaki przyrost wydajno?ci mo?emy liczy?.

Źródło: https:

Corsair przejmuje producenta kontrolerw SCUF Gaming

Dodano: 19.12.2019 9:30 | 267 odsłon | 0 komentarzy


Rynek akcesoriw dla graczy jest szeroki i obejmuje wiele typw produktw. Zaliczamy do niego m.in. myszy, klawiatury, headsety i kontrolery. W samym roku 2018 wp?ywy z segmentu peryferiw gamingowych na PC wynios?y 2,38 miliarda dolarw (Market Insight Reports), a w roku 2025 maj? dobi? do poziomu 4,38 mld. dol. Najwi?ksze udzia?y w tej ga??zi rynku ma Razer (12,83%), a jego najwi?kszymi konkurentami s? Logitech G (ASTRO), Turtle Beach i Sennheiser. Innymi istotnymi graczami na rynku s? m.in. Plantronics, SteelSeries i MadCatz. Tymczasem firma Corsair chce umocni? swoj? pozycj? w tym segmencie i og?osi?a przej?cie uznanego producenta gamepadw, firm? SCUF. Transakcja powinna zosta? sfinalizowana jeszcze z ko?cem grudnia 2019.

Źródło: https:

Program Kreatywna Europa: UE pomaga polskiemu game devowi

Dodano: 11.12.2019 17:36 | 50 odsłon | 0 komentarzy


Rynek gier video to imponuj?cy dzia? globalnej gospodarki, najszybciej rosn?cy sektor przemys?u rozrywkowego na ?wiecie. Komisja Europejska rozpoznaj?c istot? tej bran?y w kontek?cie rozwoju rynku audiowizualnego w Europie, tylko w trwaj?cej edycji programu Kreatywna Europa przeznaczy?a ??cznie ponad 20 mln euro na development projektw oraz koncepcji gier video o rozbudowanej narracji i wymiarze europejskim.

Źródło: https:

Program Kreatywna Europa: UE pomaga polskiemu game devowi

Dodano: 11.12.2019 17:36 | 128 odsłon | 0 komentarzy


Rynek gier video to imponuj?cy dzia? globalnej gospodarki, najszybciej rosn?cy sektor przemys?u rozrywkowego na ?wiecie. Komisja Europejska rozpoznaj?c istot? tej bran?y w kontek?cie rozwoju rynku audiowizualnego w Europie, tylko w trwaj?cej edycji programu Kreatywna Europa przeznaczy?a ??cznie ponad 20 mln euro na development projektw oraz koncepcji gier video o rozbudowanej narracji i wymiarze europejskim.

Źródło: https:


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2021 SHUTDOWN  - wszelkie prawa zastrzeżone