czwartek, 12 grudnia 2019 r.  Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Wiadomości z tagiem QNAP  RSS
Prawdziwie innowacyjny przełącznik zarządzalny – testujemy QNAP Guardian QGD-1600P!

Dodano: 30.11.2019 8:01 | 25 odsłon | 0 komentarzy


W kilku artyku#x142;ach podkre#x15B;lali#x15B;my ju#x17C;, jak urz#x105;dzenia wyposa#x17C;one w system QNAP QTS bardzo dobrze sprawdzaj#x105; si#x119; w r#xF3;#x17C;nych zastosowaniach #x2013; QNAP QGD-1600P wachlarz tych zastosowa#x144; poszerzy#x142; jeszcze bardziej, m.in. o mo#x17C;liwo#x15B;#x107; zasilania urz#x105;dze#x144;, kt#xF3;rymi sterujemy!

Tagi: QNAP
Źródło: www.benchmark.pl

QNAP TS-251B - testujemy tani NAS ze złączem PCIe

Dodano: 13.11.2019 19:00 | 95 odsłon | 0 komentarzy


NAS QNAP TS-251B jest ciekawym urządzeniem z segmentów SOHO oraz zastosowań domowych. Łączy w sobie nie tylko rozwiązania bezpiecznej pamięci masowej, ale także pozwalające wykorzystywać go jako domowe centrum rozrywki. Jednak jego największą zaletą, zwłaszcza w tym przedziale cenowym jest port PCIe, dzięki czemu można do tego dysku sieciowego dołożyć karty rozszerzeń zwiększające możliwości urządzenia.

Tagi: QNAP, SOHO
Źródło: https:

QNAP TS-251B - testujemy tani NAS ze z��czem PCIe

Dodano: 08.11.2019 14:33 | 141 odsłon | 0 komentarzy


NAS QNAP TS-251B jest ciekawym urz�dzeniem z segment�w SOHO oraz zastosowa� domowych. ��czy w sobie nie tylko rozwi�zania bezpiecznej pami�ci masowej, ale tak�e pozwalaj�ce wykorzystywa� go jako domowe centrum rozrywki. Jednak jego najwi�ksz� zalet�, zw�aszcza w tym przedziale cenowym jest port PCIe, dzi�ki czemu mo�na do tego dysku sieciowego do�o�y� karty rozszerze� zwi�kszaj�ce mo�liwo�ci urz�dzenia.

Tagi: QNAP, SOHO
Źródło: https:

System operacyjny pozwalający na intuicyjną, a zarazem zaawansowaną konfigurację NAS – testujemy QNAP QTS 4.4.1

Dodano: 07.10.2019 13:23 | 105 odsłon | 0 komentarzy


QNAP stworzy#x142; prawdopodobnie najbardziej przyjazny dla u#x17C;ytkownika system operacyjny dla urz#x105;dze#x144; sieciowych typu NAS i nadal go rozwija. Sprawdzimy dla Was, czy najnowsza wersja systemu QTS, oznaczona numerkiem 4.4.1 jest tak dobra, jak to obiecuje producent!

Tagi: System, QNAP
Źródło: www.benchmark.pl

Seria NAS TVS-x72N, system QTS 4.4.1 i inne wrześniowe nowości QNAP

Dodano: 03.10.2019 10:00 | 63 odsłon | 0 komentarzy


Wrześniowe nowości. Firma QNAP pochwaliła się nowym sprzętem i technikami, które trafiły na rynek w mijającym miesiącu. Producent rozszerzył swoją gamę produktów o serię NAD, pokazał kartę sieciową i adapter, a także udostępnił kolejną edycję swojego systemu operacyjnego QTS 4.4.1. Sprawdźmy, co nowego trafiło na rynek.

Źródło: https:

Seria NAS TVS-x72N, system QTS 4.4.1 i inne wrze�niowe nowo�ci QNAP

Dodano: 30.09.2019 15:54 | 67 odsłon | 0 komentarzy


Wrze�niowe nowo�ci. Firma QNAP pochwali�a si� nowym sprz�tem i technikami, kt�re trafi�y na rynek w mijaj�cym miesi�cu. Producent rozszerzy� swoj� gam� produkt�w o seri� NAD, pokaza� kart� sieciow� i adapter, a tak�e udost�pni� kolejn� edycj� swojego systemu operacyjnego QTS 4.4.1. Sprawd�my, co nowego trafi�o na rynek.

Źródło: https:

QNAP – NAS-y z gwarancją niezawodności

Dodano: 30.08.2019 14:54 | 118 odsłon | 0 komentarzy


Koniec wakacji to swoiste nowe otwarcie i naturalny moment na przeanalizowanie stanu firmowej infrastruktury informatycznej oraz upewnienie si#x119;, czy jest ona w pe#x142;ni gotowa na spe#x142;nienie wymaga#x144; stawianych przed ni#x105; przez pracownik#xF3;w oraz klient#xF3;w.

Tagi: QNAP, Koniec
Źródło: www.benchmark.pl

QNAP rozszerza gwarancjďż˝ Next Business Day o dyski twarde

Dodano: 26.08.2019 16:12 | 152 odsłon | 0 komentarzy


Klienci korporacyjni zwykle s� bardziej wymagaj�cy ni� zwykli u�ytkownicy, wi�c producenci sprz�tu i oprogramowania przygotowuj� z my�l� o nich odpowiednie oferty oraz warunki gwarancyjne. Dok�adnie tak jest z firm� QNAP, kt�ra poinformowa�a o rozszerzeniu gwarancji Next Business Day. Od teraz istnieje mo�liwo�� wykupienia jej nie tylko na sam serwer, ale r�wnie� na zamontowane w nim wybrane dyski twarde.

Źródło: https:

Niedrogie przełączniki 10GbE/1GbE od QNAP - QSW-308

Dodano: 02.08.2019 15:41 | 153 odsłon | 0 komentarzy


Je#x15B;li szukacie sprz#x119;tu do realizacji funkcji sieciowych w #x15B;rodowiskach hybrydowych (10GbE/1GbE), to prze#x142;#x105;czniki QNAP z serii QSW-308 mog#x105; si#x119; sprawdzi#x107; #x2013; zar#xF3;wno w domu, jak i w biurze.#xA0;

Tagi: QNAP
Źródło: www.benchmark.pl

QNAP poprawia obsługę serwisową z usługą myRMA

Dodano: 01.08.2019 12:49 | 146 odsłon | 0 komentarzy


Firma QNAP to popularny producent serwer#xF3;w NAS w naszym kraju. Poza sam#x105; ofert#x105; produktow#x105; jednym z istotnych powod#xF3;w, dla kt#xF3;rych tak si#x119; dzieje, jest sprawna obs#x142;uga serwisowa. Teraz zosta#x142;a nawet poprawiona.

Tagi: Port, QNAP
Źródło: www.benchmark.pl


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 SHUTDOWN  - wszelkie prawa zastrzeżone