poniedziałek, 28 września 2020 r.  Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Wiadomości z tagiem Microsoft  RSS
Microsoft Pro Intellimouse PixArt PAW3389.

Dodano: 11.02.2020 16:38 | 257 odsłon | 0 komentarzy


Microsoft Pro IntelliMouse to gryzo? przeznaczony wy??cznie dla osb prawor?cznych, charakteryzuj?cy si? bardzo prostym i na swj sposb stylowym wygl?dem. Urz?dzenie wyposa?ono w pi?? przyciskw (licz?c z rolk?), trzem z nich mo?na przypisa? wybrane przez siebie funkcje. Wymiary produktu wynosz? 132 x 69 x 43 mm, a jego waga to 140 g. Myszka dost?pna jest w dwch wersjach kolorystycznych - bia?ej i czarnej. Warianty te r?ni? si? nie tylko kolorem obudowy, ale te? barw? widocznego z ty?u pod?wietlenia. W pierwszej ze wspomnianych wersji jest ono czerwone, w drugiej - niebieskie. Microsoft ujawni?, ?e Pro IntelliMouse korzysta z sensora PixArt PAW3389PRO-MS, ktrego rozdzielczo?? to 16000 dpi. Szybko?? ?ledzenia wynosi 40 cali/s, a cz?stotliwo?? raportowania jest na poziomie 1000 Hz..., Cena: 229,- z?

Źródło: https:

Microsoft Surface Duo na nieoficjalnym wideo

Dodano: 11.02.2020 16:28 | 249 odsłon | 0 komentarzy


Sprz?t najpewniej jest ju? bardzo blisko oficjalnego wprowadzenia na rynek. Pami?tacie Surface'a Duo? To nowe urz?dzenie przeno?ne Microsoftu pracuj?ce pod kontrol? systemu operacyjnego Android. Konstrukcja jest sk?adana, podobnie jak smartfony Samsung Galaxy Fold czy Huawei Mate X, ale zamiast elastycznego ekranu, ma ona dwa oddzielne panele po??czone zawiasem.

Źródło: https:

Xbox Series X mo?e pozwoli? na du?o szybsze pobieranie gier, ni? ma to miejsce obecnie

Dodano: 11.02.2020 14:51 | 208 odsłon | 0 komentarzy


O co dok?adnie chodzi? Microsoft pod koniec zesz?ego roku pokaza? swoj? konsol? nowej generacji, Xboksa Series X. Poznali?my wtedy nie tylko wygl?d, ale rwnie? mo?liwo?ci sprz?tu. Firma nie ujawni?a wtedy jednak wszystkich danych na temat tego modelu. Dzi? dowiedzieli?my si?, ?e ma on szans? np. pozwoli? na szybsze ni? obecnie pobieranie gier.

Źródło: https:

Logitech Zone Wired - s?uchawki do typowej pracy biurowej

Dodano: 11.02.2020 12:00 | 426 odsłon | 0 komentarzy


Logitech wprowadza na rynek nowe rozwi?zanie wideokonferencyjne - przewodowy zestaw s?uchawkowy Zone Wired. Jak twierdzi producent, niezale?nie od tego, czy przebywamy w otwartym biurze, czy pracujemy zdalnie, zestawy s?uchawkowe Logitech Zone stworzono po to, by u?atwi? skupienie i prac? z dowolnego miejsca. Zone Wired oferuje ponadto mikrofon Microsoft Teams dedykowany zw?aszcza dla otwartego biura. Jego zadaniem jest usuwanie g?osw s?siadw podczas naszej rozmowy. Dodatkowo wersja Zone Wired Microsoft Teams zawiera interfejs u?ytkownika Teams i przycisk sterowania, dzi?ki ktremu mo?na ?atwo uruchomi? spotkanie Microsoft Teams za pomoc? jednego klikni?cia, odebra? po??czenie Teams oraz korzysta? z asystenta g?osowego Microsoft Cortana.

Źródło: https:

Nowy problem z Windows 7 - system nie chce si? wy??czy?

Dodano: 11.02.2020 5:15 | 489 odsłon | 0 komentarzy


U?ytkownicy Windowsa 7 zg?aszaj? problemy ze swoimi komputerami, ktrych da si? uruchomi? ponownie lub wy??czy? z wykorzystaniem dedykowanego przycisku w menu Start. Powiadomiony o tym fakcie Microsoft obieca? przyjrze? si? sprawie i je?li w systemie znajduje si? b??d, to mimo zako?czenia wsparcia technicznego zostanie on naprawiony, tak jak mia?o ...

Źródło: twojepc.pl

Nie masz uprawnie? do zamkni?cia tego komputera

Dodano: 10.02.2020 13:47 | 648 odsłon | 0 komentarzy


Podczas gdy od jakiego? czasu Microsoft stara si? zabi? system operacyjny Windows 7 poprzez zako?czenie wydawania aktualizacji, nowy b??d w oprogramowaniu najprawdopodobniej wymusi przed?u?enie ?ycia tego oprogramowania. Wed?ug nielicznych raportw b??d niewiadomego pochodzenia zacz?? pojawia? si? w tym tygodniu na komputerach z systemem Windows 7. U?ytkownicy zg?aszaj?, ?e otrzymuj? wyskakuj?ce okienko z komunikatem "Nie masz uprawnie? do zamkni?cia tego komputera" za ka?dym razem, gdy podejmuj? prb? zamkni?cia lub ponownego uruchomienia systemu.

Źródło: https:

Do Power Toys trafi mechanizm mapowania klawiszy i edycji skrtw

Dodano: 10.02.2020 5:29 | 452 odsłon | 0 komentarzy


Microsoft zapowiedzia? kolejne narz?dzie dost?pne w ramach tzw. Power Toys dla Windows 10. B?dzie nim oczekiwany przez spo?eczno?? mechanizm tworzenia skrtw oraz mapowania klawiszy na klawiaturze. Za pomoc? niewielkiej aplikacji ka?dy u?ytkownik b?dzie mg? ?atwo zmieni? oryginalne przypisanie klawisza, utworzy? nowy skrt klawiszowy, a tak?e zmo...

Źródło: twojepc.pl

Do Power Toys trafi mechanizm mapowania klawiszy i edycji skrtw

Dodano: 10.02.2020 5:29 | 269 odsłon | 0 komentarzy


Microsoft zapowiedzia? kolejne narz?dzie dost?pne w ramach tzw. Power Toys dla Windows 10. B?dzie nim oczekiwany przez spo?eczno?? mechanizm tworzenia skrtw oraz mapowania klawiszy na klawiaturze. Za pomoc? niewielkiej aplikacji ka?dy u?ytkownik b?dzie mg? ?atwo zmieni? oryginalne przypisanie klawisza, utworzy? nowy skrt klawiszowy, a tak?e zmo...

Źródło: feedproxy.google.com


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 SHUTDOWN  - wszelkie prawa zastrzeżone