sobota, 17 kwietnia 2021 r.  Imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina
Wiadomości z tagiem Intela  RSS
Intel ?wi?tuje wyprodukowanie 10mln no?nikw SSD z QLC 3D NAND Flash

Dodano: 12.02.2020 5:30 | 939 odsłon | 0 komentarzy


Dzia? dyskw SSD Intela ma powd do ?wi?towania. W chi?skiej fabryce Chipzilli wyprodukowano w?a?nie 10-milionowy no?nik z serii 66Xp, wyposa?ony w pami?? typu QLC 3D NAND Flash. Wynik ten uda?o si? uzyska? w nieco ponad rok czasu, co z pewno?ci? stanowi powd do rado?ci. Pami?ci QLC 3D NAND Flash (quadruple-level cell memory) s? obecnie montowane ...

Źródło: twojepc.pl

Arctic Sound to konstrukcja MCM z maksymalnie 512 EU

Dodano: 11.02.2020 17:46 | 690 odsłon | 0 komentarzy


Serwis DigitalTrends udost?pni? kilka nowych informacji dotycz?cych nadchodz?cych kart graficznych Intela z serii Xe. Wynika z nich, ?e Chipzilla projektuj?c swoje GPU zdecydowa?a si? na zastosowanie technologii MCM (Multi-Chip-Module). Zak?ada ona zaprojektowanie jednego, bazowego chipletu, ktry nast?pnie mo?na po??czy? z innymi, umieszczonymi na...

Źródło: twojepc.pl

Uk?ady graficzne Intel Xe nawet z 512 EU, budow? MCM i TDP 500W

Dodano: 11.02.2020 13:00 | 986 odsłon | 0 komentarzy


Karty graficzne od Intela raczej nie s? tym, na co czekaj? wszyscy gracze, ale nie oznacza, ?e tymi uk?adami nie nale?y si? interesowa? - projektowane jednostki oparte b?d? o zupe?nie now? architektur? i z pewno?ci? b?d? czym? innowacyjnym na rynku. Wskazuj? na to najnowsze slajdy opisuj?ce budow? uk?adw, a tak?e ich podstawowe parametry pracy. Warto te? zwrci? uwag? na to, ?e nadchodz?ce jednostki sk?ada? b?d? si? z chipletw, podobnie jak... procesory AMD Ryzen czy Ryzen Threadripper. Tutaj jednak skojarzenia z chipami Czerwonych si? ko?cz?, bowiem Intel owe modu?y ??czy w i?cie nowatorski sposb, ktry kojarzy? mo?e si? z budow? pami?ci typu HBM2.

Źródło: https:

Nast?pca GeForce MX350 b?dzie bazowa? na architekturze Turing

Dodano: 10.02.2020 21:00 | 792 odsłon | 0 komentarzy


Wiemy ju?, ?e wkrtce w laptopach pojawi si? uk?ad graficzny NVIDIA GeForce MX350, ktry zast?pi starszego GeForce MX250, a tak?e b?dzie bazowa? na architekturze Pascal. Cho? GeForce MX350 b?dzie si? dopiero ukazywa? w wybranych notebookach, NVIDIA ju? pracuje nad jego nast?pc?, ktry pojawi si? w drugiej po?owie roku. Tak szybka zmiana w serii MX podyktowana ma by? przede wszystkim zbli?aj?c? si? premier? pierwszej dedykowanej karty od Intela - nadal okre?lanej jako DG1 (Discrete Graphics 1) i wykorzystuj?cej architektur? Xe. Wraz z premier? kolejnej generacji uk?adw MX, NVIDIA przerzuci si? tak?e na swoj? architektur? Turing. Co wi?cej, zmiany maj? by? bardziej zauwa?alne ni? dotychczas.

Źródło: https:

AMD Ryzen 7 4800HS w te?cie 3DMark jest lepszy od Core i7-9700K

Dodano: 10.02.2020 19:00 | 916 odsłon | 0 komentarzy


Co kilka dni w sieci pojawiaj? si? kolejne testy wydajno?ciowe zapowiedzianych w tym miesi?cu uk?adw APU AMD Renoir, bazuj?cych na architekturze Zen 2 oraz 7 nm procesie technologicznym. By?y modele Ryzen 7 4800H, Ryzen 7 4800U oraz Ryzen 7 4700U. By?y tak?e mniejsze modele Ryzen 5 4500U oraz Ryzen 3 4300U. Wszystkie uk?ady w pierwszych testach wypadaj? bardzo dobrze, b?d?c mocn? konkurencj? dla procesorw Intela zarwno z segmentu H jak i U. Tym razem przystaniemy chwil? przy uk?adzie Ryzen 7 4800HS, ktry jest pochodn? g?wnego uk?adu Ryzen 7 4800H. Charakteryzuje si? on prac? z ni?szym napi?ciem i mniejszym TDP wynosz?cym 35W zamiast domy?lnych 45W. Do wakacji uk?ad b?dzie dost?pny ekskluzywnie w laptopach ASUS ROG Zephyrus.

Źródło: https:

Wyniki sprzeda?y procesorw w Mindfactory w styczniu

Dodano: 02.02.2020 15:04 | 888 odsłon | 0 komentarzy


Jak co miesi?c w sieci pojawi? si? najnowszy raport prezentuj?cy wyniki sprzeda?y procesorw Intela i AMD w niemieckim sklepie internetowym Mindfactory. W styczniu, co by?o do?? oczekiwane, nast?pi? spadek sprzeda?y wzgl?dem listopada i grudnia - miesi?cy przed?wi?tecznych zakupw, kiedy najwi?cej osb decyduje si? na wymian? komponentw. Sumaryc...

Tagi: Intela, Wynika
Źródło: twojepc.pl

Wyniki sprzeda?y procesorw w Mindfactory w styczniu

Dodano: 02.02.2020 15:04 | 848 odsłon | 0 komentarzy


Jak co miesi?c w sieci pojawi? si? najnowszy raport prezentuj?cy wyniki sprzeda?y procesorw Intela i AMD w niemieckim sklepie internetowym Mindfactory. W styczniu, co by?o do?? oczekiwane, nast?pi? spadek sprzeda?y wzgl?dem listopada i grudnia - miesi?cy przed?wi?tecznych zakupw, kiedy najwi?cej osb decyduje si? na wymian? komponentw. Sumaryc...

Tagi: Intela, Wynika
Źródło: feedproxy.google.com

Mindfactory: AMD wyra???nie wyprzedza Intela pod wzgl???dem sprzeda???y procesor???w w styczniu 2020 roku

Dodano: 02.02.2020 13:32 | 199 odsłon | 0 komentarzy


Ju??? od wielu miesi???cy sprzeda??? chip???w AMD w niemieckim sklepie Mindfactory jest zdecydowanie wy???sza ni??? jednostek Intela. Co wi???cej, niebiescy trac??? z miesi???ca na miesi???c, a ich produkty s??? coraz rzadziej wybierane, czego nie mo???na powiedzie??? o Ryzenach. Potwierdzaj??? to statystyki ze stycznia 2020 roku, kt???re w???a???nie trafi???y do sieci.

Tagi: Intela
Źródło: https:


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2021 SHUTDOWN  - wszelkie prawa zastrzeżone