wtorek, 02 czerwca 2020 r.  Imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Wiadomości z tagiem HERE  RSS
Robot sprz?taj?cy Mamibot VSLAM 680 Black hybrydowy odkurzacz 2w1 mopuj?cy, czarny.

Dodano: 10.02.2020 23:40 | 154 odsłon | 0 komentarzy


Jego wysoka moc ssania w po??czeniu z kamer? monitoruj?c? jest gwarancj? najwy?szej skuteczno?ci - skraca czas sprz?tania i udoskonala map? nawet o powierzchni 180 m2! Posiadasz wi?cej ni? 180m2? To te? nie problem! W tej generacji robotw VSLAM zapami?tuje miejsce w ktrym si? roz?adowa? i ponawia sprz?tanie, jak tylko nabierze wystarczaj?cej mocy. Jest robotem hybrydowym, czyli 2 w 1! Nie tylko odkurza ale rwnie? posiada opcj? od?wie?ania pod?ogi na mokro, dzi?ki wymiennemu pojemnikowi wodnemu o pojemno?ci 370 ml. Ta opcja wymiennego pojemnika utrzyma d?u?ej perfekcyjnie czyste pod?ogi bez konieczno?ci wyci?gania tradycyjnego mopa z wiadrem. Ma?o tego wszystkiego, VSLAM posiada funkcj? sterowania z poziomu pilota, aplikacji GRIT dost?pnej na Android oraz iOS a tak?e dla bardziej zaawansowanych technologicznie - funkcj? sterowania g?osowego z pomoc? systemu Google lub Alexa Amazon. Pokonywanie przeszkd Robot radzi sobie z podjazdem na przeszkody o wysoko?ci do 1,5 cm (dywany, wyk?adziny, listwy progowe). Poruszanie si? robota jest w du?ej mierze uzale?nione od struktury pod?o?a. Je?eli dywan posiada mi?kk? struktur? typu shaggy i podobne, robot odmwi pracy na zbyt mi?kkiej powierzchni, sygnalizuj?c to odpowiednim b??dem na panelu. Ze wzgl?du na r?ne typy dywanw w polskich domach, producent nie gwarantuje mo?liwo?ci pracy i podjazdu na nietypowe dywany/wyk?adziny (grube, zbyt mi?kkie) Piel?gnacja czarnych, matowych powierzchni lub o wysokim po?ysku. Intensywne promienie s?oneczne lub ciemne/ czarne pod?ogi mog? powodowa? destabilizacj? czujnikw robota (jest to kwestia zastosowanej technologii - optyka i podczerwie?, a nie wada fabryczna urz?dzenia). Pojemnik na wod? Do pojemnika nale?y wlewa? TYLKO WOD?! Je?eli chcesz jednak u?y? ?rodka czyszcz?cego pod?ogi nale?y zastosowa? odpowiednie st??enie p?ynu - stosuj?c proporcjonalnie do pojemno?ci maksymalnej pojemnika - 370ml (standardowy p?yn do pod?g - ok. 2ml na pojemnik). Nie u?ywaj p?ynw o g?stej konsystencji/woskuj?cych - prowadzi to do uszkodzenia pojemnika. MAMIBOT VSLAM Pierwszy robot w ofercie z IV generacji robotw z technologi? VSLAM (Visual Simultaneous Localization And Mapping). Technologia VSLAM wykorzystuje optyczny czujnik, do przetwarzania punktw lokalizacji, dzi?ki czemu robot tworzy dok?adn? map? swojego otoczenia i wie gdzie si? znajduje, gdzie by? oraz gdzie jeszcze musi posprz?ta?. Opatentowana przez Mamibot technologia SMART-EYE Robot rozpoczyna swoj? prac? od zmapowania kszta?tw sufitu pomieszczenia, w ktrym pracuje. Poznaj SMART-EYE Nast?pnie w trakcie pracy w pomieszczeniu kamera SMART-EYE wychwytuje kraw?dzie mebli oraz innych przeszkd, tak by wybra? najlepsz? tras? sprz?tania. SMART-EYE z ulepszonym algorytmem AI 4.0 Pozwala na 20% dok?adniejsze i szybsze sprz?tanie ca?ego pomieszczenia w porwnaniu z robotami poprzedniej generacji. Przewaga SMART-EYE 1. Skanowanie uko?ne 45 - szerszy k?t widzenia kamery. 2. Eye-vision - efektywniejsze skanowanie w trakcie pracy. 3. 30FPS - 30 klatek na sekund?. Jeszcze lepsze mopowanie Jeszcze wi?kszy pojemnik 370ml., 3 stopniowa regulacja nawadniania ?ciereczki sterowana aplikacj?., Ground Touch Protect ochrona przed zalaniem powierzchni mopowania., Technologia Double Clean Robot po wyczerpaniu baterii wraca do bazy, by si? na?adowa?. Je?li nie posprz?ta? ca?ego mieszkania, po na?adowaniu, wraca w to samo miejsce by doko?czy? sprz?tanie. W Mamibot VSLAM zastosowali?my silnik nowej generacji made in Japan Konstrukcja bezszczotkowa zapewni d?ug? i bezawaryjn? prac? robota a moc silnika generuje 20 000 obrotw na minut?. Jeszcze wi?ksza moc ssania do 2000 Pa sterowana w aplikacji. Efektywna filtracja kurzu Jeszcze wi?kszy rozmiar filtru HEPA, ktry nie pozwoli kurzowi wydosta? si? na zewn?trz. 3 stopniowy system filtracji (siatka g?bka filtr Hepa). Du?y pojemnik na kurz 600ml. Zwi?kszona moc silnika Uda?o nam si? zwi?kszy? moc silnika (20000 RPM/min) a mimo tego robot pracuje niezwykle cicho. 55dB w trybie standard. Jeszcze szersza ?cie?ka sprz?tania 36cm aktywnej powierzchni sprz?taj?cej. System 2 szczotek bocznych z d?ugo?ci? w?sw sprz?taj?cych 7cm wspomagany przez szczotk? g?wn? typu vSHAPE wraz z powi?kszon? moc? zasysania. Jeszcze wi?cej sensorw zabezpieczaj?cych prac? robota 6 sensorw anty-upadkowych 15 sensorw anty-zderzeniowych Funkcja SINGLE ROOM Robot dwukrotnie posprz?ta zamkni?te pomieszczenie i zako?czy prace. Najni?szy robot z kamer? na rynku! 1,5cm ni?szy od robotw z laserowym mapowaniem. Inteligentne rozwi?zania IOT Je?li posiadasz w domu inteligentny g?o?nik od Google lub Amazon mo?esz sterowa? swoim robotem poprzez komendy g?osowe. Funkcje aplikacji GRIT 1. Ustawienie si?y zasysania robota 2. Oznaczenie na aplikacji miejsca startu (szybki powrt do bazy) 3. Ustawienie si?y namaczania ?ciereczki mopa 4. Wysy?anie robota w konkretne miejsce na utworzonej mapie by tam zacz?? sprz?tanie 5. Ustawienie harmonogramu pracy robota 6. Otrzymywanie alertw od robota 7. Automatyczny aktualizacja firmware robota ZAWARTO?? OPAKOWANIA MAMIBOT VSLAM 1 x Odkurzacz Mamibot VSLAM Black 2 x Filtr HEPA 1 x Stacja ?aduj?ca 2 x Komplety szczotek bocznych 1 x Zbiornik na kurz 1 x Zbiornik na wod? 1 x Pilot zdalnego sterowania 2 x Nak?adki mopuj?ce 1 x Akumulator Li-ion (w urz?dzeniu) 1 x P?dzelek do czyszczenia 1 x Stacja dokuj?ca 1 x Zasilacz do stacji..., Cena: 1299,- z?

Źródło: https:

CES 2020: AMD Ryzen Threadripper 3990X - 64-rdzeniowy i 128-w?tkowy procesor HEDT oficjalnie zaprezentowany

Dodano: 07.01.2020 13:03 | 75 odsłon | 0 komentarzy


AMD potwierdza swoj? dominacj? w segmencie HEDT, wprowadzaj?c do swojej oferty procesor Ryzen Threadripper 3990X. To flagowa jednostka przeznaczona do stacji roboczych, ktra jest w stanie bez wi?kszych problemw zawstydzi? zdecydowanie dro?sze procesory serwerowe Intela. Osoby pracuj?ce zawodowo z aplikacjami wykorzystuj?cymi spor? liczb? w?tkw powinni ju? zaciera? r?ce.

Źródło: https:

AMD Ryzen Threadripper 3990X - 64-rdzeniowy kolos za 3990 USD

Dodano: 07.01.2020 1:00 | 58 odsłon | 0 komentarzy


AMD zapowiedzia?o w ubieg?ym roku tylko dwa procesory z rodziny Ryzen Threadripper serii 3000. Mowa o modelach z oznaczeniami 3960X i 3970X, ktre zaoferuj? kolejno 24 rdzenie i 48 w?tkw oraz 32 rdzenie i 64 w?tki. Od dawna s?dzono jednak, ?e to jeszcze nie koniec oferty producenta z segmentu HEDT - po cichu ka?dy liczy? na to, ?e pr?dzej czy p?niej popularny producent zaprezentuje absolutnie topowego 64-rdzeniowca, skoro tylko pozwala na to architektura procesorw. Na szcz??cie na potwierdzenie AMD nie trzeba by?o d?ugo czeka? - jeszcze w listopadzie zapowiedziano, ?e taka jednostka powstaje i zgodnie z oczekiwaniami b?dzie nosi? oznaczenie Ryzen Threadripper 3990X. Na wi?cej szczeg?w trzeba by?o czeka? do targw CES w Las Vegas. Tak jak przypuszczali?my, poznali?my konkretn? dat? premiery oraz cen? prawdziwego kolosa od AMD wyposa?onego w 64 rdzenie oraz 128 w?tkw.

Źródło: https:

AMD prezentuje Radeon Pro z serii WX

Dodano: 05.12.2019 9:45 | 214 odsłon | 0 komentarzy


Karty graficzne Radeon Pro serii WX wchodz? w sk?ad rodziny Polaris, ktra bazuje na 4 generacji architekturze Graphics Core Next (GCN) wykonanej w 14-nanometrowym procesie FinFET. Produkty te obs?uguj? przysz?o?ciowe standardy monitorw, w tym np. ekrany 5K HDR pod??czane poprzez DisplayPort 1.4 2; s? wyposa?one w najwy?szej klasy podsystemy multimedialne pozwalaj?ce na dekodowanie i enkodowanie wideo z wykorzystaniem technologii HEVC 3 , a tak?e wspieraj? funkcje TrueAudio Next, s? gotowe na wirtualn? rzeczywisto?? oraz mog? si? poszczyci? cich?, ch?odn? prac? i energooszcz?dno?ci?.

Tagi: HERE, Cook, Near, Radeon, Port, Graphics, Audio, Karta

Asus zapowiada biosy dla p???yt X299 poprawiaj???ce obs???ug??? chip???w Cascade Lake-X

Dodano: 02.12.2019 11:52 | 121 odsłon | 0 komentarzy


Niedawna premiera nowej rodziny procesor???w dla platformy HEDT Intela nie zosta???a przyj???ta zbyt entuzjastycznie, ale na pewno znajd??? si??? klienci, kt???rzy zakupi??? wprowadzone na rynek chipy. Dla nich istotna b???dzie stabilno?????? ca???ego systemu i w???a???nie dlatego powinni si??? oni zainteresowa??? nowymi aktualizacjami bios???w. Nowe wersje oprogramowania w???a???nie zapowiedzia??? Asus, przedstawiaj???c te??? harmonogram ich udost???pnienia.

Źródło: https:

AMD Ryzen Threadripper 3990X - premiera procesora w 2020 roku

Dodano: 25.11.2019 11:45 | 137 odsłon | 0 komentarzy


AMD zapowiedzia?o jak na razie tylko dwa procesory z rodziny Ryzen Threadripper 3000. Mowa o modelach z oznaczeniami 3960X i 3970X, ktre zaoferuj? kolejno 24 rdzenie i 48 w?tkw oraz 32 rdzenie i 64 w?tki. Od dawna s?dzono jednak, ?e to jeszcze nie koniec oferty Czerwonych z segmentu HEDT - po cichu ka?dy liczy? na to, ?e pr?dzej czy p?niej popularny producent zaprezentuje absolutnie topowego 64-rdzeniowca, skoro tylko pozwala na to architektura procesorw. Na szcz??cie na potwierdzenie AMD nie trzeba by?o d?ugo czeka? - zapowiedziano w?a?nie, ?e taka jednostka powstaje i zgodnie z oczekiwaniami b?dzie nosi? oznaczenie Ryzen Threadripper 3990X. Na razie nie wiemy jednak zbyt wiele na jej temat.

Źródło: https:

Threadrippery 2xxx i 1xxx z dnia na dzie? taniej? coraz bardziej

Dodano: 19.11.2019 5:29 | 198 odsłon | 0 komentarzy


Wraz ze zbli?aj?c? si? rynkow? premier? Threadripperw trzeciej generacji mamy do czynienia z powoln? utrat? warto?ci cen starszej generacji. Nie s? to co prawda tak znacz?ce spadki jak w lipcu gdy po premierze Ryzenw 3000 cena segmentu HEDT od AMD bardzo mocno polecia?a w d?, ale wida? pewn? tendencj?. Nie da si? ukry?, ?e sklepy coraz bardziej ...

Tagi: HERE
Źródło: twojepc.pl

Procesory AMD Ryzen Threadripper 1. i 2. gen. znacznie stania?y

Dodano: 18.11.2019 15:00 | 168 odsłon | 0 komentarzy


AMD w ostatnich latach uda?o si? osi?gn?? bardzo du?o. Do najwa?niejszych zas?ug ameryka?skiego przedsi?biorstwa nale?y zaliczy? rozruszanie bran?y desktopowych procesorw. Intel przez ostatnie lata pozostawa? w zasadzie monopolist? w tym segmencie i to zarwno w kwestii chipw mainstreamowych, jak i tych dla profesjonalistw. Z biegiem czasu jednak gigant popad? w stagnacj? i mia? w?asne wewn?trzne problemy, co w ko?cu wykorzysta?o AMD prezentuj?c wzgl?dnie wydajne i wielordzeniowe chipy. Warto zwrci? szczegln? uwag? na uk?ady HEDT od Czerwonych - mowa tutaj o jednostkach Ryzen Threadripper, ktre oferuj? nawet do 32 rdzeni i 64 w?tkw. Co prawda niebawem w sklepach pojawi? si? jeszcze wydajniejsze Threadrippery wykorzystuj?ce architektur? Zen 2, ale to paradoksalnie dobry moment na nabycie procesora starszej generacji. Ich ceny s? dzi? niezwykle atrakcyjne. Nie zawsze potrzebujemy najnowszej jednostki do swoich zada? na komputerze.

Źródło: https:

Test procesorw AMD Ryzen 9 3950X vs Intel Core i9-9960X

Dodano: 14.11.2019 15:00 | 137 odsłon | 0 komentarzy


Dzisiaj HEDT wchodzi do mainstreamu, chocia? jeszcze niedawno taka sytuacja wydawa?a si? niemo?liwa do ziszczenia, bowiem mainstreamem niepodzielnie rz?dzi?y procesory czterordzeniowe i o?miow?tkowe, natomiast wi?cej oferowa?y tylko bardzo drogie platformy Intela. Pogr??ona w kryzysie konkurencja ?adnymi alternatywami nie dysponowa?a. Jednak aktualnie w ?wiecie procesorw desktopowych to w?a?nie AMD wyznacza granice, jakich Intel prawdopodobnie nigdy nie zdecydowa?by si? przekroczy?, gdyby historia potoczy?a si? inaczej. Pierwsza generacja uk?adw Ryzen wstrz?sn??a rynkiem, potem firma zacz??a wykonywa? coraz ?mielsze ruchy, natomiast ostatnim rozdzia?em wielkiego powrotu jest premiera Ryzen 9 3950X, posiadaj?cego szesna?cie rdzeni i drugie tyle w?tkw - wszystko na platformie AM4. Czy?by dni procesorw Intel Skylake-X by?y policzone?

Źródło: https:


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 SHUTDOWN  - wszelkie prawa zastrzeżone