czwartek, 06 sierpnia 2020 r.  Imieniny: Jakuba, Sławy, Wincentego
Wiadomości z tagiem Google  RSS
Google Pixel 4 64GB White.

Dodano: 11.02.2020 11:36 | 220 odsłon | 0 komentarzy


GOOGLE PIXEL 4 I PODWJNE APARATY Google Pixel 4 zosta? wyposa?ony w podwjny aparat. G?wny sensor ma 12,2 Mpix z f/1.7 i optyczn? stabilizacj? obrazu. Uzupe?nia go matryca 16 Mpix z teleobiektywem. Funkcja o nazwie "Podwjna ekspozycja" pozwoli Ci na tworzenie efektownych i znakomitych zdj??. Smartfon pozwala rwnie? na optyczny i cyfrowy zoom. Jego kolejnymi atutami s? poprawiony tryb nocny oraz Live HDR+. Algorytmy pomog? Ci w stworzeniu niesamowitych fotografii gwiazd na niebie. Je?eli lubisz robi? selfie, skorzystaj z aparatu o rozdzielczo?ci 8 Mpix, ktry jest po??czony z obiektywem o jasno?ci f/2.0. STEROWANIE GESTAMI Soli to miniaturowy radar, nad ktrym prace trwa?y latami. W Google Pixel 4 jest on wykorzystywany do rozpoznawania gestw d?oni? nad ekranem. Motion Sense pozwala na zdecydowanie szybsz? prac?. Teraz dzi?ki gestom mo?esz prze??cza? piosenki lub wyciszy? dzwonek w telefonie. Telefon sam rozpozna, kiedy b?dziesz w pobli?u, ?eby uruchomi? tryb Always on Display. Soli jest rwnie? kluczowym elementem systemu rozpoznawania twarzy. Sensory odpowiedzialne za przeprowadzenie operacji dzia?aj? b?yskawicznie i niemal natychmiastowo. To jeszcze nigdy nie by?o tak proste. NOWA TECHNOLOGIA NAGRYWANIA G?OSU Asystent Google dzia?a szybciej w Google Pixel 4 ni? na jakimkolwiek innym smartfonie. Wszystko dzi?ki dedykowanemu uk?adowi, ktry przetwarza mow?. Ten uk?ad wspiera tak?e now? technologi? nagrywania g?osu - Titan M. Je?li mwimy o przetwarzaniu mowy na tekst, to jest kompletnie nowa jako??..., Cena: 3149,- z?

Źródło: https:

Robot sprz?taj?cy Mamibot VSLAM 680 Black hybrydowy odkurzacz 2w1 mopuj?cy, czarny.

Dodano: 10.02.2020 23:40 | 200 odsłon | 0 komentarzy


Jego wysoka moc ssania w po??czeniu z kamer? monitoruj?c? jest gwarancj? najwy?szej skuteczno?ci - skraca czas sprz?tania i udoskonala map? nawet o powierzchni 180 m2! Posiadasz wi?cej ni? 180m2? To te? nie problem! W tej generacji robotw VSLAM zapami?tuje miejsce w ktrym si? roz?adowa? i ponawia sprz?tanie, jak tylko nabierze wystarczaj?cej mocy. Jest robotem hybrydowym, czyli 2 w 1! Nie tylko odkurza ale rwnie? posiada opcj? od?wie?ania pod?ogi na mokro, dzi?ki wymiennemu pojemnikowi wodnemu o pojemno?ci 370 ml. Ta opcja wymiennego pojemnika utrzyma d?u?ej perfekcyjnie czyste pod?ogi bez konieczno?ci wyci?gania tradycyjnego mopa z wiadrem. Ma?o tego wszystkiego, VSLAM posiada funkcj? sterowania z poziomu pilota, aplikacji GRIT dost?pnej na Android oraz iOS a tak?e dla bardziej zaawansowanych technologicznie - funkcj? sterowania g?osowego z pomoc? systemu Google lub Alexa Amazon. Pokonywanie przeszkd Robot radzi sobie z podjazdem na przeszkody o wysoko?ci do 1,5 cm (dywany, wyk?adziny, listwy progowe). Poruszanie si? robota jest w du?ej mierze uzale?nione od struktury pod?o?a. Je?eli dywan posiada mi?kk? struktur? typu shaggy i podobne, robot odmwi pracy na zbyt mi?kkiej powierzchni, sygnalizuj?c to odpowiednim b??dem na panelu. Ze wzgl?du na r?ne typy dywanw w polskich domach, producent nie gwarantuje mo?liwo?ci pracy i podjazdu na nietypowe dywany/wyk?adziny (grube, zbyt mi?kkie) Piel?gnacja czarnych, matowych powierzchni lub o wysokim po?ysku. Intensywne promienie s?oneczne lub ciemne/ czarne pod?ogi mog? powodowa? destabilizacj? czujnikw robota (jest to kwestia zastosowanej technologii - optyka i podczerwie?, a nie wada fabryczna urz?dzenia). Pojemnik na wod? Do pojemnika nale?y wlewa? TYLKO WOD?! Je?eli chcesz jednak u?y? ?rodka czyszcz?cego pod?ogi nale?y zastosowa? odpowiednie st??enie p?ynu - stosuj?c proporcjonalnie do pojemno?ci maksymalnej pojemnika - 370ml (standardowy p?yn do pod?g - ok. 2ml na pojemnik). Nie u?ywaj p?ynw o g?stej konsystencji/woskuj?cych - prowadzi to do uszkodzenia pojemnika. MAMIBOT VSLAM Pierwszy robot w ofercie z IV generacji robotw z technologi? VSLAM (Visual Simultaneous Localization And Mapping). Technologia VSLAM wykorzystuje optyczny czujnik, do przetwarzania punktw lokalizacji, dzi?ki czemu robot tworzy dok?adn? map? swojego otoczenia i wie gdzie si? znajduje, gdzie by? oraz gdzie jeszcze musi posprz?ta?. Opatentowana przez Mamibot technologia SMART-EYE Robot rozpoczyna swoj? prac? od zmapowania kszta?tw sufitu pomieszczenia, w ktrym pracuje. Poznaj SMART-EYE Nast?pnie w trakcie pracy w pomieszczeniu kamera SMART-EYE wychwytuje kraw?dzie mebli oraz innych przeszkd, tak by wybra? najlepsz? tras? sprz?tania. SMART-EYE z ulepszonym algorytmem AI 4.0 Pozwala na 20% dok?adniejsze i szybsze sprz?tanie ca?ego pomieszczenia w porwnaniu z robotami poprzedniej generacji. Przewaga SMART-EYE 1. Skanowanie uko?ne 45 - szerszy k?t widzenia kamery. 2. Eye-vision - efektywniejsze skanowanie w trakcie pracy. 3. 30FPS - 30 klatek na sekund?. Jeszcze lepsze mopowanie Jeszcze wi?kszy pojemnik 370ml., 3 stopniowa regulacja nawadniania ?ciereczki sterowana aplikacj?., Ground Touch Protect ochrona przed zalaniem powierzchni mopowania., Technologia Double Clean Robot po wyczerpaniu baterii wraca do bazy, by si? na?adowa?. Je?li nie posprz?ta? ca?ego mieszkania, po na?adowaniu, wraca w to samo miejsce by doko?czy? sprz?tanie. W Mamibot VSLAM zastosowali?my silnik nowej generacji made in Japan Konstrukcja bezszczotkowa zapewni d?ug? i bezawaryjn? prac? robota a moc silnika generuje 20 000 obrotw na minut?. Jeszcze wi?ksza moc ssania do 2000 Pa sterowana w aplikacji. Efektywna filtracja kurzu Jeszcze wi?kszy rozmiar filtru HEPA, ktry nie pozwoli kurzowi wydosta? si? na zewn?trz. 3 stopniowy system filtracji (siatka g?bka filtr Hepa). Du?y pojemnik na kurz 600ml. Zwi?kszona moc silnika Uda?o nam si? zwi?kszy? moc silnika (20000 RPM/min) a mimo tego robot pracuje niezwykle cicho. 55dB w trybie standard. Jeszcze szersza ?cie?ka sprz?tania 36cm aktywnej powierzchni sprz?taj?cej. System 2 szczotek bocznych z d?ugo?ci? w?sw sprz?taj?cych 7cm wspomagany przez szczotk? g?wn? typu vSHAPE wraz z powi?kszon? moc? zasysania. Jeszcze wi?cej sensorw zabezpieczaj?cych prac? robota 6 sensorw anty-upadkowych 15 sensorw anty-zderzeniowych Funkcja SINGLE ROOM Robot dwukrotnie posprz?ta zamkni?te pomieszczenie i zako?czy prace. Najni?szy robot z kamer? na rynku! 1,5cm ni?szy od robotw z laserowym mapowaniem. Inteligentne rozwi?zania IOT Je?li posiadasz w domu inteligentny g?o?nik od Google lub Amazon mo?esz sterowa? swoim robotem poprzez komendy g?osowe. Funkcje aplikacji GRIT 1. Ustawienie si?y zasysania robota 2. Oznaczenie na aplikacji miejsca startu (szybki powrt do bazy) 3. Ustawienie si?y namaczania ?ciereczki mopa 4. Wysy?anie robota w konkretne miejsce na utworzonej mapie by tam zacz?? sprz?tanie 5. Ustawienie harmonogramu pracy robota 6. Otrzymywanie alertw od robota 7. Automatyczny aktualizacja firmware robota ZAWARTO?? OPAKOWANIA MAMIBOT VSLAM 1 x Odkurzacz Mamibot VSLAM Black 2 x Filtr HEPA 1 x Stacja ?aduj?ca 2 x Komplety szczotek bocznych 1 x Zbiornik na kurz 1 x Zbiornik na wod? 1 x Pilot zdalnego sterowania 2 x Nak?adki mopuj?ce 1 x Akumulator Li-ion (w urz?dzeniu) 1 x P?dzelek do czyszczenia 1 x Stacja dokuj?ca 1 x Zasilacz do stacji..., Cena: 1299,- z?

Źródło: https:

Google Pixel 4 64GB White.

Dodano: 10.02.2020 23:40 | 196 odsłon | 0 komentarzy


GOOGLE PIXEL 4 I PODWJNE APARATY Google Pixel 4 zosta? wyposa?ony w podwjny aparat. G?wny sensor ma 12,2 Mpix z f/1.7 i optyczn? stabilizacj? obrazu. Uzupe?nia go matryca 16 Mpix z teleobiektywem. Funkcja o nazwie "Podwjna ekspozycja" pozwoli Ci na tworzenie efektownych i znakomitych zdj??. Smartfon pozwala rwnie? na optyczny i cyfrowy zoom. Jego kolejnymi atutami s? poprawiony tryb nocny oraz Live HDR+. Algorytmy pomog? Ci w stworzeniu niesamowitych fotografii gwiazd na niebie. Je?eli lubisz robi? selfie, skorzystaj z aparatu o rozdzielczo?ci 8 Mpix, ktry jest po??czony z obiektywem o jasno?ci f/2.0. STEROWANIE GESTAMI Soli to miniaturowy radar, nad ktrym prace trwa?y latami. W Google Pixel 4 jest on wykorzystywany do rozpoznawania gestw d?oni? nad ekranem. Motion Sense pozwala na zdecydowanie szybsz? prac?. Teraz dzi?ki gestom mo?esz prze??cza? piosenki lub wyciszy? dzwonek w telefonie. Telefon sam rozpozna, kiedy b?dziesz w pobli?u, ?eby uruchomi? tryb Always on Display. Soli jest rwnie? kluczowym elementem systemu rozpoznawania twarzy. Sensory odpowiedzialne za przeprowadzenie operacji dzia?aj? b?yskawicznie i niemal natychmiastowo. To jeszcze nigdy nie by?o tak proste. NOWA TECHNOLOGIA NAGRYWANIA G?OSU Asystent Google dzia?a szybciej w Google Pixel 4 ni? na jakimkolwiek innym smartfonie. Wszystko dzi?ki dedykowanemu uk?adowi, ktry przetwarza mow?. Ten uk?ad wspiera tak?e now? technologi? nagrywania g?osu - Titan M. Je?li mwimy o przetwarzaniu mowy na tekst, to jest kompletnie nowa jako??..., Cena: 3149,- z?

Źródło: https:

Google ma problem. Wszystko przez narkomanw

Dodano: 09.02.2020 8:36 | 175 odsłon | 0 komentarzy


Google poza dzia?alno?ci? w sieci, ma rwnie? pr??nie rozwijaj?c? si? firm? zajmuj?c? si? przewozem osb samojezdnymi pojazdami - Waymo. Niestety w...

Tagi: Google
Źródło: https:

15 urodziny Map Google: Od?wie?ona aplikacja, nowa ikona i funkcje

Dodano: 06.02.2020 16:04 | 228 odsłon | 0 komentarzy


Dok?adnie 15 lat temu uruchomiona zosta?a us?uga Map Google. Od tamtego czasu zmieni? si? ich wygl?d, przyby?o nowych funkcji, ale cel pozosta? ten sam - pomaga? u?ytkownikom w ?atwiejszej komunikacji i odkrywaniu ?wiata. Teraz Google oddaje w r?ce u?ytkownikw od?wie?on? aplikacj? oraz prezentuje now? ikon?.

Tagi: Google
Źródło: feedproxy.google.com

SkrTech. Najwa?niejsze wiadomo?ci dnia [03.02.2020]

Dodano: 03.02.2020 21:50 | 45 odsłon | 0 komentarzy


Smartfony "blokuj?ce" ruch drogowy na Google Maps, odkrycie z czasw Mieszka I czy koniec BlackBerry. Oto, co dzia?o si? 3 lutego w ?wiecie...

Źródło: https:

Google chce zacz?? drukowa? zdj?cia w ramach serwisu Photos

Dodano: 03.02.2020 16:00 | 182 odsłon | 0 komentarzy


Tego chyba nikt si? nie spodziewa?. Zdj?cia w formie cyfrowej s? ?wietne - nie niszcz? si?, fizycznie nie zajmuj? miejsca i mo?na do nich uzyska? dost?p praktycznie zawsze i wsz?dzie. Wiele osb wci?? jednak ma sentyment do tradycyjnych, drukowanych fotografii. Co ciekawe, z najnowszych doniesie? wynika, ?e specjaln? us?ug? dla takich osb przygotowuje... Google.

Źródło: https:

Google chce zacz?????? drukowa??? zdj???cia w ramach serwisu Photos

Dodano: 03.02.2020 10:44 | 178 odsłon | 0 komentarzy


Tego chyba nikt si??? nie spodziewa???. Zdj???cia w formie cyfrowej s??? ???wietne - nie niszcz??? si???, fizycznie nie zajmuj??? miejsca i mo???na do nich uzyska??? dost???p praktycznie zawsze i wsz???dzie. Wiele os???b wci?????? jednak ma sentyment do tradycyjnych, drukowanych fotografii. Co ciekawe, z najnowszych doniesie??? wynika, ???e specjaln??? us???ug??? dla takich os???b przygotowuje... Google.

Tagi: Google, Tech, Wiele
Źródło: https:

Taipei Games Show przesuni?te. Co z pokazem Cyberpunk 2077?

Dodano: 03.02.2020 10:00 | 275 odsłon | 0 komentarzy


Jak informuje chocia?by Tweak Town, coroczne ?wi?to graczy Taipei Game Show zosta?o przesuni?te na lato tego roku. Powd jest prosty do odgadni?cia - organizatorzy wol? przedsi?wzi?? niezb?dne ?rodki bezpiecze?stwa w zwi?zku ze zbieraj?cym ?niwo w Azji (i nie tylko) Koronawirusem. Epidemia wirusa rozprzestrzenia si? szybko, ale jeszcze szybciej szerzy si? strach i paranoja. Prowadzi to nie tylko do odwo?ywania masowych imprez, ale tak?e do przerw w dzia?aniu wielu zak?adw produkcyjnych. Na zamkni?cie wszystkich lokali w Chinach zdecydowa? si? ameryka?ski Starbucks, za? Google zamkn??o czasowo wszystkie swoje biura w Chinach, Hongkongu i na Tajwanie. Jeszcze niedawno mwi?o si?, ?e zagro?enie wirusem nie wp?ynie na produkcj? urz?dze? Apple, jednak dzi? s?yszymy kolejne niepokoj?ce informacje.

Źródło: https:

Jak strollowa? Mapy Google? Wystarczy wzek pe?en smartfonw

Dodano: 02.02.2020 21:50 | 167 odsłon | 0 komentarzy


Niedawno na YouTube pojawi#x142; si#x119; film, kt#xF3;ry pokazuje jak jeden m#x119;#x17C;czyzna tworzy korki uliczne na Google Maps. Wystarczy#x142; w#xF3;zek pe#x142;en smartfon#xF3;w.

Źródło: www.benchmark.pl


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 SHUTDOWN  - wszelkie prawa zastrzeżone