poniedziałek, 25 maja 2020 r.  Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Wiadomości z tagiem GDDR5  RSS
Kwintesencja ekstremalnej rozgrywki z now? kart? AMD Radeon RX 5600XT

Dodano: 28.01.2020 15:59 | 394 odsłon | 0 komentarzy


Karta graficzna AMD Radeon RX 5600 XT zosta?a stworzona, by dostarcza? najlepszych wra?e? podczas rozgrywki w rozdzielczo?ci 1080p. Podkr?? swoje ustawienia, by uzyska? lepsz? jako?? obrazu, i zwi?ksz wydajno?? gry, by osi?gn?? wi?ksz? liczb? klatek i ultraszybk? responsywno??. Posi?d? moc wysoko cenionej architektury RDNA, serca zaawansowanej technologii 7 nm AMD, jak rwnie? bardzo szybk? pami?? GDDR6 oraz obs?ug? PCI Express 4.0, ktre dostarczaj? wysok? responsywno?? i najlepsze wra?enia z rozgrywki w rozdzielczo?ci 1080p.

Źródło: https:

PowerColor aktualizuje specyfikacje swoich Radeonw RX 5600 XT

Dodano: 20.01.2020 16:00 | 180 odsłon | 0 komentarzy


Kilka dni temu okaza?o si?, ?e nadchodz?ce karty Radeon RX 5600 XT w rzeczywisto?ci b?d? mog?y pracowa? z jeszcze wi?kszymi taktowaniami, ni? pocz?tkowo zapowiadano. W odpowiedzi na ni?sze ceny kart GeForce RTX 2060 przygotowano nowy BIOS, ktry zwi?kszy nie tylko przepustowo?? pami?ci GDDR6 (z 12 do 14 Gbps), ale i zegary rdzenia. Pierwsz? firm?, ktra zapowiedzia?a jego implementacj? do swoich kart by?o Sapphire. Nie trzeba by?o wi?c d?ugo czeka?, a? ?ladem pjd? kolejni producenci. Nast?pny w kolejce jest PowerColor, ktry og?osi? w?a?nie now? specyfikacj? autorskich modeli RX 5600 XT Red Devil i Red Dragon. Po raz pierwszy mogli?my us?ysze? o nich na pocz?tku tego roku.

Źródło: https:

EVGA GeForce RTX 2060 KO - pierwsza odpowied? na Radeony RX 5600 XT

Dodano: 08.01.2020 15:34 | 136 odsłon | 0 komentarzy


W tym miesi?cu w sklepach pojawi? si? karty Radeon RX 5600XT. Kosztuj?ce 279 karty bazuj? na dro?szym modelu Radeon RX 5700, od ktrego r?ni? si? g?wnie wolniejszym taktowaniem uk?adu Navi 10, oraz mniejsz? liczb? pami?ci - 6 GB GDDR6 ze 192-bitow? magistral? (zamiast 8GB z 256-bitow? magistral?). W sklepach nowe Radeony maj? konkurowa? z kosztuj...

Źródło: twojepc.pl

Karty AMD i NVIDIA mog? podro?e? przez wzrost cen pami?ci

Dodano: 30.12.2019 8:00 | 122 odsłon | 0 komentarzy


Tajwa?ski serwis DigiTimes nie ma dobrych wie?ci dla osb, ktre oczekiwa?y na obni?ki cen kart graficznych. Obecny rok nie by? i tak zbyt ?askawy w tej kwestii, a w przysz?ym b?dzie podobno jeszcze gorzej. G?wnym winowajc? ma by? tutaj niedobr pami?ci VRAM, a sytuacja wynika z przeskoku z GDDR5 na GDDR6. W ten drugi typ pami?ci wyposa?one s? wszystkie uk?ady NVIDIA GeForce RTX oraz seria GTX 1600, a tak?e konkurencyjne AMD Radeon RX 5700 i RX 5500 oraz nadchodz?ce RX 5600. Rwnie? wp?yw na bie??cy stan rzeczy niew?tpliwie ma tak?e start konsol nowej generacji Microsoftu (Xbox Series X) i Sony (PlayStation 5), ktre to tak?e b?d? korzysta? z GDDR6 RAM-u. Pierwsze zmiany cen odczujemy ju? w pierwszym kwartale 2020 roku.

Źródło: https:

AMD Radeon RX 5600 XT - pierwsze wyniki wydajno?ci karty

Dodano: 22.12.2019 20:00 | 140 odsłon | 0 komentarzy


Raptem kilka godzin temu informowali?my o kolejnych szczeg?ach dotycz?cych karty AMD Radeon RX 5600 XT, ktrej sklepowa premiera odb?dzie si? w styczniu, a oficjalna zapowied? podczas targw CES w Las Vegas. Wiemy ju?, ?e uk?ad b?dzie bazowa? na przyci?tym chipie graficznym Navi 10 z 1920 procesorami strumieniowymi. Tym razem w sieci pojawi?y si? kolejne informacje, ktre rzucaj? pierwsze ?wiat?o na potencjaln? wydajno?? uk?adu Radeon RX 5600 XT w porwnaniu do Radeona RX 5600 XT. Karta pojawi?a si? bowiem w bazie 3DMark, gdzie zosta?a przetestowana. Oprcz tego benchmark ujawni? kolejne szczeg?y dotycz?ce specyfikacji - wiemy ju?, ?e wbrew wcze?niejszym domys?om, Radeon RX 5600 XT b?dzie korzysta? z ko?ci GDDR6 o efektywnym taktowaniu 12 000 MHz, a nie 14 000 MHz.

Źródło: https:

AMD Radeon Pro W5700X - profesjonalny uk?ad dla Apple iMac Pro

Dodano: 11.12.2019 13:30 | 131 odsłon | 0 komentarzy


AMD w tym roku przerzuci?o si? na 7 nm proces technologiczny - najpierw w przypadku Radeona VII, p?niej dok?adaj?c do tego now? architektur? RDNA w postaci pierwszych dedykowanych kart graficznych Radeon RX 5700 oraz Radeon RX 5700XT. P?niej zapowiedziano mniejsze uk?ady bazuj?ce na rdzeniach Navi 14. W mi?dzyczasie kiedy wychodz? kolejne konsumenckie karty Radeon, firma postanowi?a tak?e nieco rozrusza? swj dzia? kart profesjonalnych. W po?owie listopada zadebiutowa? uk?ad AMD Radeon Pro W5700, ktry jest w rzeczywisto?ci Radeonem RX 5700 w wersji dla u?ytkownikw profesjonalnych. Posiada ten sam rdze? Navi 10, pami?ci GDDR6 oraz bardzo zbli?one parametry. Teraz z kolei do?? nieoczekiwanie zapowiedziano mocniejszy uk?ad Radeon Pro W5700X. Problemem mo?e by? jednak jego szersza dost?pno??.

Źródło: https:

Mac Pro w najlepszej konfiguracji kosztuje tyle, co luksusowe auto

Dodano: 11.12.2019 12:30 | 126 odsłon | 0 komentarzy


Wok? Maca Pro by?o du?o zamieszania. Najpierw chodzi?o o jego wzornictwo, ktre zosta?o zrwnane z tark? do sera i sta?o si? obiektem drwin w licznych memach. Nast?pnie pod znakiem zapytania sta?o miejsce produkcji, ktrym jednak ostatecznie pozosta?o USA, a konkretniej Austin w stanie Teksas. Teraz komputer ten, ktry oferuje jedn? z najwi?kszych mocy obliczeniowych w segmencie konsumenckim, mo?na ju? kupowa? i zamawia?. Jego cena zaczyna si? od niepozornego progu 5999 dolarw (nieca?e 23 200 z?otych). Za t? kwot? otrzymamy 8-rdzeniowy procesor Intel Xeon W, taktowany 3,5 GHz, wraz z 32 GB DDR4 ECC RAM, uk?ad Radeon Pro 580X z 8 GB GDDR5 RAM oraz 256 GB dysk SSD. W miar? dodawania pot??niejszych komponentw jego cena ro?nie wr?cz do niewyobra?alnego poziomu, przekraczaj?cego koszty niejednego luksusowego auta.

Źródło: https:

Moderzy z TecLab stworzyli swojego RTXa 2080 Ti Super

Dodano: 29.11.2019 5:31 | 129 odsłon | 0 komentarzy


Moderzy z brazylijskiego TecLaba postanowili stworzy? w?asn? super wersj? GeForce RTX 2080 Ti. W tym celu wzi?li referencyjny model Galax HOF RTX 2080 Ti i wymienili standardowe pami?ci RAM typu GDDR6 14Gb/s na szybsze o pr?dko?ci 16Gb/s. Nast?pnie tak przygotowany akcelerator zosta? sch?odzony ciecz?, solidnie podkr?cony i poddany testom syntetycz...

Źródło: twojepc.pl

Moderzy z TecLab stworzyli swojego RTXa 2080 Ti Super

Dodano: 29.11.2019 5:31 | 91 odsłon | 0 komentarzy


Moderzy z brazylijskiego TecLaba postanowili stworzy? w?asn? super wersj? GeForce RTX 2080 Ti. W tym celu wzi?li referencyjny model Galax HOF RTX 2080 Ti i wymienili standardowe pami?ci RAM typu GDDR6 14Gb/s na szybsze o pr?dko?ci 16Gb/s. Nast?pnie tak przygotowany akcelerator zosta? sch?odzony ciecz?, solidnie podkr?cony i poddany testom syntetycz...

Źródło: feedproxy.google.com


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 SHUTDOWN  - wszelkie prawa zastrzeżone