czwartek, 16 lipca 2020 r.  Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli
Wiadomości z tagiem Epic Games  RSS
Gra Pandemic wkrtce za darmo w Epic. Alternatywa dla Plague Inc

Dodano: 31.01.2020 10:00 | 196 odsłon | 0 komentarzy


Jednym z dobrych sposobw na oderwanie si? od przera?aj?cych wie?ci o Koronawirusie, ktre wydaj? si? obecnie nap?ywa? z ka?dej strony, jest chocia?by relaksowanie si? przy ?wietnej grze planszowej, takiej jak... Pandemia. Ten i dwa kolejne tytu?y pojawi? si? za darmo ju? 6 lutego w sklepie Epic Games Store, zaraz po tym, jak sko?czy si? trwaj?ca obecnie wyprzeda? na tytu? Farming Simulator 19. Kolejne dwa darmowe tytu?y, ktre towarzyszy? b?d? grze Pandemic, to Carcassonne oraz Ticker to Ride. Wszystkie produkcje b?d? dost?pne do zgarni?cia przez okr?g?y tydzie?, czyli do 13 lutego, kiedy to do sklepu "wskoczy" najpewniej kolejna, bardziej lub mniej ciekawa "darmoszka".

Źródło: https:

Farming Simulator 19 za darmo w Epic Games Store [WIDEO]

Dodano: 30.01.2020 19:00 | 188 odsłon | 0 komentarzy


Gracze na traktory!

Źródło: https:

Farming Simulator 19 za darmo w Epic Games Store

Dodano: 30.01.2020 17:29 | 174 odsłon | 0 komentarzy


Jak co czwartek Epic Games Store podzieli??? si??? z u???ytkownikami swojej platformy now??? darmow??? gr???. Zgodnie z ubieg???otygodniow??? zapowiedzi???, bezp???atnym tytu???em jest Farming Simulator 19, kt???ry mo???e by??? interesuj???cym prezentem dla wielu graczy komputerowych. Poznali???my te??? nazwy gier, kt???re zostan??? rozdane w przysz???ym tygodniu.

Źródło: https:

Wej?cie Epic Games Store na rynek obni?y?o sprzeda? gier na PC

Dodano: 27.01.2020 10:00 | 181 odsłon | 0 komentarzy


Wydawa?oby si?, na ch?opski rozum, ?e konkurencja powinna by? pozytywnym bod?cem dla rynku i jeszcze bardziej stymulowa? popyt. W ko?cu od przybytku g?owa nie boli. Jednak?e w segmencie PC w 2019 roku sta?o si? co? zgo?a odmiennego. Pomimo, ?e skorzystali na umowach na wy??czno?? oraz znacznie ni?szej (bo 12-procentowej) mar?y deweloperzy, to niekoniecznie rynek jako ca?o??. Mat Piscatella z NPD, jeden z czo?owych analitykw bran?y gier wideo, przygotowa? najnowszy raport. Dane oraz wnioski z niego pochodz?ce mog? wyda? si? zaskakuj?ce. Wynika z niego, ?e Epic Games Store przyczyni? si? bowiem do obni?enia sprzeda?y gier cyfrowych na wszystkich platformach.

Źródło: https:

Farming Simulator 19 za darmo

Dodano: 24.01.2020 9:35 | 188 odsłon | 0 komentarzy


Farming Simulator 19 za darmo do pobrania na Epic Games od 30 stycznia. Darmow? gr? mo?emy doda? do konta od...

Źródło: https:

The Bridge za darmo w Epic Games Store

Dodano: 23.01.2020 18:12 | 176 odsłon | 0 komentarzy


Nowy tydzie??? i nowa darmowa gra w Epic Games Store. Zgodnie z zapowiedziami jest ni??? tym razem niezale???na produkcja The Bridge, kt???ra wymaga od gracza ruszenia szarymi kom???rkami. Tytu??? ma ju??? kilka lat, ale ze wzgl???du na bardzo specyficzn??? opraw??? graficzna w???a???ciwie w og???le si??? nie zestarza???. Przy okazji dowiedzieli???my si???, ???e za tydzie??? pojawi si??? darmowa gra dla wszystkich fan???w wirtualnego rolnictwa.

Źródło: https:

Epic Store ma ju? recenzje i oceny gier. Ale nie takie, jak chcieli?my

Dodano: 17.01.2020 12:30 | 65 odsłon | 0 komentarzy


Gdy przed trzynastoma miesi?cami w internetowej przestrzeni debiutowa? sklep Epic Games chi?skiej sp?ki Tencent, mia? on zdecydowanie mnstwo problemw, a dok?adniej pisz?c - niedorbek. Z?e opinie w?rd graczy wzi??y si? pocz?tkowo nie z tego, ?e Chi?czycy zacz?li "bawi? si?" w wykupywanie praw do gier na wy??czno??, bo te praktyki nast?pi?y przecie? nieco p?niej. Gracze byli niezadowoleni z launchera raczej dlatego, ?e byli przyzwyczajeni do Steama, ktry funkcjonalno?ci? ?wieci? triumfy. Sklep Epic po kilkunastu aktualizacjach zacz?? jednak w ko?cu przypomina? platform? z prawdziwego zdarzenia, niemniej wiele osb wci?? narzeka?o, ?e nie ma w nim mo?liwo?ci stworzenia takiej spo?eczno?ci wok? konkretnej gry, jak w przypadku Steama.

Źródło: https:

Horace dost???pny za darmo na Epic Games Store

Dodano: 17.01.2020 12:00 | 57 odsłon | 0 komentarzy


Epic dzieli si??? z u???ytkownikami swojej platformy now??? darmow??? produkcj???. Ka???dy ch???tny gracz mo???e przez najbli???szy tydzie??? pobra??? bezp???atnie bardzo wysoko ocenian??? platform???wk??? Horace, wydan??? w po???owie ubieg???ego roku. Je???li lubicie wyzwania, ???adn???, pikselow??? opraw??? graficzn??? i wci???gaj???c??? fabu??????, to jest to tytu??? dla Was.

Źródło: https:

Sundered Eldritch Edition za darmo pe?na wersja

Dodano: 17.01.2020 9:07 | 224 odsłon | 0 komentarzy


Sundered Eldritch Edition za darmo pe?na wersja gry do pobrania w Epic Games Store. Sundered: Eldritch Edition to dwuwymiarowa gra...

Źródło: https:


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 SHUTDOWN  - wszelkie prawa zastrzeżone