wtorek, 26 stycznia 2021 r.  Imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny
Wiadomości z tagiem DRAM  RSS
Micron uruchomi? sprzeda? RAMw typu LPDDR5

Dodano: 10.02.2020 5:16 | 719 odsłon | 0 komentarzy


Micron rozpocz?? masow? produkcj? i sprzeda? swoich uk?adw RAM typu LPDDR5, dedykowanych urz?dzeniom mobilnym. Nowa generacja pami?ci b?dzie oferowana w formie ko?ci o pojemno?ci 6 GB, 8 GB lub 12 GB oraz przepustowo?ci 5,6 Gb/s lub 6,4 Gb/s. Najwydajniejszy z wariantw zapewnia wi?c transfery oko?o 50% wy?sze ni? w przypadku pami?ci LPDDR4x (426...

Tagi: DRAM
Źródło: twojepc.pl

Nowe konsole zwi?ksz? zapotrzebowanie na pami?ci DRAM i NAND

Dodano: 31.01.2020 15:14 | 792 odsłon | 0 komentarzy


2020 roku up?ynie pod znakiem premier konsol nowej generacji - Xbox Series X oraz PlayStation 5. Nowe konsole otrzymaj? najnowsze podzespo?y, w tym szybkie no?niki SSD NVMe, oraz procesory AMD z architektur? ZEN 2 i uk?ady graficzne z architektur? Navi. Jak twierdz? analitycy z DRAMeXchange, obie premiery znacz?co wp?yn? na rynek pami?ci DRAM i NA...

Źródło: twojepc.pl

Produkcja nowych konsol znacz???co zwi???kszy zapotrzebowanie na pami???ci DRAM i no???niki SSD

Dodano: 31.01.2020 14:13 | 302 odsłon | 0 komentarzy


Trwaj???cy rok jest wa???ny dla graczy, bo pod jego koniec na rynek trafi??? konsole nowej generacji, maj???ce przynie?????? wiele wyczekiwanych rozwi???za???. Ich rynkowy debiut wp???ynie jednak nie tylko na segment gier, ale r???wnie??? sprz???tu, w tym na zapasy pami???ci DRAM i dostawy no???nik???w SSD. To z kolei mo???e mie??? prze???o???enie tak???e na rynek pecetowy.

Źródło: https:

Ceny pami???ci DRAM nieznacznie wzrosn??? w pierwszym kwartale 2020 roku

Dodano: 09.01.2020 16:51 | 287 odsłon | 0 komentarzy


Rynek pami???ci DRAM wydaje si??? by??? nieco bardziej stabilny ni??? NAND. Wskazuj??? na to najnowsze analizy DRAMeXchange, kt???re opublikowa???o raport na temat spodziewanych cen ko???ci RAM w pierwszych trzech miesi???cach tego roku. Co prawda, ceny maj??? by??? nieco wy???sze, to prognozy o sporym skoku powi???zanym z awari??? zasilania w fabrykach Samsunga na szcz???cie si??? nie sprawdzi???y.

Źródło: https:

Lenovo YOGA Slim 7 - laptop z AMD Ryzen 4000 oraz Intel Ice Lake-U

Dodano: 07.01.2020 16:30 | 283 odsłon | 0 komentarzy


Wcze?niej ju? pisali?my na temat nowych laptopw firm ASUS oraz Dell, ktre zostan? wyposa?one w nowe procesory AMD Ryzen serii 4000 z rodziny Renoir. W przypadku Della Inspiron G5 SE czy ASUS TUF Gaming FA506 mamy spodziewa? si? przyst?pnych cen nawet za konfiguracje opieraj?ce si? na 8-rdzeniowych i 16-w?tkowych procesorach Ryzen 7 4800H. Kolejnym producentem, ktry na targi CES przywiz? nowo?? z AMD to Lenovo. W trakcie trwaj?cych w?a?nie targw CES mo?emy z bliska przyjrze? si? notebookowi YOGA Slim 7, ktra b?dzie opiera?a si? o procesory AMD Ryzen serii 4000 lub Intel Ice Lake-U. We wszystkich prezentowanych konfiguracjach otrzymamy tak?e pami?ci LPDDR4X - to istotna informacja wskazuj?ca, ?e warianty z AMD Renoir nie b?d? potraktowane gorzej ni? modele z Intelem.

Źródło: https:

Samsung: awaria pr?du spowodowa?a uszkodzenie wafli z pami?ciami

Dodano: 03.01.2020 2:05 | 351 odsłon | 0 komentarzy


Jak informuje Reuters, 31 grudnia w sieci elektroenergetycznej w Korei Po?udniowej mia?a miejsce masowa awaria zasilania. W jej wyniku dosz?o do braku energii elektrycznej w nale??cej do Samsunga fabryce pami?ci NAND i DRAM w Hwaseong. Niestety systemy zasilania awaryjnego okaza?y si? niewystarczaj?ce, co spowodowa?o ponad minutow? przerw? w zasil...

Źródło: feedproxy.google.com

Przerwa w dostawie pr?du zatrzyma?a produkcj? w Samsungu

Dodano: 02.01.2020 23:00 | 278 odsłon | 0 komentarzy


Samsung to korea?ski gigant na rynku nowych technologii. Wspomniany czebol przoduje w produkcji pami?ci NAND, smartfonw oraz matryc, oferuj?c rwnie? ca?e zatrz?sienie innych produktw - telewizory, soundbary, monitory, laptopy, tablety, no?niki p?przewodnikowe oraz sprz?t kuchenny. Tak rozbudowane portfolio i wysoka sprzeda? wymaga naprawd? sporych mocy przerobowych, a wi?c Korea?czycy dysponuj? wi?cej ni? kilkoma naprawd? okaza?ymi zak?adami produkcyjnymi. Podczas gdy my ?wi?towali?my nowy rok, to jeden z FABw wyspecjalizowany w pami?ciach NAND i DRAM zanotowa? przerw? w dostawie pr?du. Jedna minuta wystarczy?a by odbi? si? negatywnie na produkcji.

Źródło: https:

Samsung: awaria pr?du spowodowa?a uszkodzenie wafli z pami?ciami

Dodano: 02.01.2020 18:05 | 341 odsłon | 0 komentarzy


Jak informuje Reuters, 31 grudnia w sieci elektroenergetycznej w Korei Po?udniowej mia?a miejsce masowa awaria zasilania. W jej wyniku dosz?o do braku energii elektrycznej w nale??cej do Samsunga fabryce pami?ci NAND i DRAM w Hwaseong. Niestety systemy zasilania awaryjnego okaza?y si? niewystarczaj?ce, co spowodowa?o ponad minutow? przerw? w zasil...

Źródło: twojepc.pl


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2021 SHUTDOWN  - wszelkie prawa zastrzeżone