sobota, 17 kwietnia 2021 r.  Imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina
Wiadomości z tagiem Asustor  RSS
Test Asustor Nimbustor 4 AS5304T - NAS r???wnie??? dla streamuj???cych graczy?

Dodano: 31.01.2020 14:30 | 1170 odsłon | 0 komentarzy


Asustor Nimbustor 4 AS5304T to przedstawiciel urz???dze??? dla streamer???w oraz tw???rc???w tre???ci, cho??? trudno oprze??? si??? wra???eniu, patrz???c na stylistyk??? urz???dzenia, domy???ln??? tapet??? systemu operacyjnego oraz wygl???d strony internetowej produktu, ???e producent celuje g??????wnie w graczy. Czy ten dysk sieciowy to jedynie zwyk???y NAS, do kt???rego zdecydowano si??? doczepi??? etykiet??? gaming, ???eby liczy??? na zyski od nowych konsument???w?

Tagi: Tech, Asustor
Źródło: https:

Test Asustor Nimbustor 4 AS5304T - NAS rwnie? dla streamuj?cych graczy?

Dodano: 29.01.2020 15:52 | 1210 odsłon | 0 komentarzy


Asustor Nimbustor 4 AS5304T to przedstawiciel urz?dze? dla streamerw oraz twrcw tre?ci, cho? trudno oprze? si? wra?eniu, patrz?c na stylistyk? urz?dzenia, domy?ln? tapet? systemu operacyjnego oraz wygl?d strony internetowej produktu, ?e producent celuje g?wnie w graczy. Czy ten dysk sieciowy to jedynie zwyk?y NAS, do ktrego zdecydowano si? doczepi? etykiet? gaming, ?eby liczy? na zyski od nowych konsumentw?

Tagi: Tech, Asustor
Źródło: https:

Nawet 20 Gb/s - tyle wyci?ga nowy Lockerstor. W jaki sposb to robi?

Dodano: 10.12.2019 14:52 | 311 odsłon | 0 komentarzy


Postawmy spraw#x119; jasno: Asustor Lockerstor 8 AS6508T to serwer NAS do firmy, w kt#xF3;rej nie ma zgody na kompromisy pod wzgl#x119;dem pr#x119;dko#x15B;ci transfer#xF3;w.#xA0;

Tagi: Asustor, Nawet
Źródło: www.benchmark.pl

Asustor AS-U2.5G - 2,5 gigabita na sekund?

Dodano: 11.10.2019 12:08 | 402 odsłon | 0 komentarzy


Je#x17C;eli nie zadowala was pr#x119;dko#x15B;#x107; przesy#x142;u danych przez Ethernet albo te#x17C; w waszych laptopach brakuje gniazda LAN, z pomoc#x105; przychodzi Asustor, kt#xF3;ry wprowadzi#x142; do swojej oferty adapter AS-U2.5G. Jak zapowiada: nadszed#x142; czas na po#x17C;egnanie si#x119; ze standardem gigabitowym.

Źródło: www.benchmark.pl

Serwer plikw Asustor AS5304T NIMBUSTOR 4 4-bay, SATA 6G, Intel Celeron J4105 Quad-Core 1.5 GHz (burst up 2.5GHz), 4G RAM DDR4, 2x2.5 GbE LAN, USB 3..

Dodano: 24.09.2019 13:57 | 1001 odsłon | 0 komentarzy


Czterordzeniowy procesor z trybem burst 1,5 GHz do 2,5 GHz AS5304T wykorzystuje czterordzeniowy procesor Intel Gemini Lake Celeron J4105, ktry podwaja rwnie? wbudowan? pami?? podr?czn? do 4 MB, dzi?ki czemu AS5304T jest jednym z naszych najszybszych urz?dze? NAS. Mo?liwo?? rozbudowy 4 GB pami?ci RAM DDR4-2400 AS5304T jest wyposa?ony w cztery gigabajty pami?ci RAM DDR4 i mo?e zosta? rozszerzony do 8 GB. Pami?? RAM DDR4 zapewnia do 30% wy?sz? wydajno?? ni? DDR3, jednocze?nie obni?aj?c zapotrzebowanie na energi? o 40%. O 150% szybszy dzi?ki 2,5-Gigabit Ethernet AS5304T zapewnia dwa porty Ethernet 2,5 Gigabit. W??cz do 150% wy?sz? wydajno?? ni? Gigabit Ethernet z kompatybilnym sprz?tem i do 5 Gb / s za pomoc? Link Aggregation. ** Link Aggregation jest obs?ugiwany tylko z kompatybilnym sprz?tem. Sprawd? wcze?niej i sprawd?, czy agregacja ??czy jest obs?ugiwana na twoim sprz?cie. Transmisja na ?ywo z Twojego NAS Urz?dzenia NAS ASUSTOR oferuj? zapisy strumieniowe na ?ywo w rozdzielczo?ci do 4K HDR, ktre mo?na zapisa? bezpo?rednio na serwerze NAS bez wp?ywu na wydajno?? gry. Dla graczy bez du?ych pojemno?ci dysku twardego, imprez LAN i kafejek internetowych, ADM oferuje iSCSI do przechowywania mniej wymagaj?cych tytu?w do grania na wielu urz?dzeniach jednocze?nie. Tyle miejsca, ile potrzeba AS5304T obs?uguje do 64 TB, umo?liwiaj?c przechowywanie du?ych strumieni na ?ywo i filmw. Uzupe?nij nagrania z gry NAS. Niewystarczaj?co? Rozbuduj swj AS5304T o maksymalnie trzy jednostki rozszerze? AS6004U o ??cznej pojemno?ci 192 TB. Przyt?aczaj?ca jako?? 4K HDR AS5304T wyposa?ony jest w HDMI 2.0a z 10-bitowym sprz?towym dekodowaniem 4K, dekodowaniem HEVC i dekodowaniem VP9 10bit Profile2, co zapewnia p?ynniejsze wra?enia i mniejsze zu?ycie procesora. U?yj Plex Pass lub zewn?trznego odtwarzacza do odtwarzania filmw 4K HDR..., Cena: 2839,- z?

Źródło: https:

Serwer plikw Asustor AS3102T V2 2-bay, SATA 6G, 1.6GHz Celeron, 2G RAM, 1xGbE LAN, USB 3.0, HDMI.

Dodano: 24.09.2019 13:02 | 930 odsłon | 0 komentarzy


Dwa Gigabitowe porty sieciowe AS3102T v2 zosta? wyposa?ony w dwa porty sieciowe Gigabit, umo?liwiaj?ce w??czenie trybu agregacji ??czy sieciowych. Ich przepustowo?? mo?na ??czy?, aby zmaksymalizowa? wydajno?? transmisji sieci i zapewni? przepustowo?? sieci do 2 Gb / s. Podwojona pr?dko?? transmisji w sieci lokalnej zapewnia fotografom i studiom multimedialnym mo?liwo?? przesy?ania i tworzenia kopii zapasowych plikw o du?ej pojemno?ci oraz wielokrotnego ich przetwarzania w celu stworzenia szybszej i bardziej wydajnej przestrzeni chmury prywatnej. Rock Solid Power Serwer wyposa?ony jest w dwurdzeniowy procesor Intel Celeron i 2 GB pami?ci dwukana?owej. Oferuje pr?dko?ci odczytu / zapisu powy?ej 113 MB/s 110 MB/s w konfiguracjach RAID 1. Wbudowany mechanizm sprz?towego szyfrowania Intel AES-NI oferuje pr?dko?ci odczytu / zapisu wynosz?ce 113 MB/s 65 MB/s, co zapewnia zarwno wydajno??, jak i bezpiecze?stwo. Twoje dane s? ca?kowicie chronione od momentu ich pierwszego zapisania na serwerze NAS. Nowoczesny styl Urz?dzenia z serii AS31 na nowo definiuj? estetyk? NAS. Stylowa, wyko?czona diamentem pokrywa sprawia, ?e &&jest eleganckim dodatkiem do ka?dej przestrzeni, bez wzgl?du na to, czy jest to pokj rodzinny, salon czy biuro. Elastyczna konfiguracja Seria AS31 v2 ma zaktualizowan? wewn?trzn? konstrukcj? gniazda twardego dysku, ktra jest w pe?ni kompatybilna z dyskami twardymi 3,5 ". Obs?uguje rwnie? dyski twarde o du?ej pojemno?ci i poprawia elastyczno?? dla tych, ktrzy chc? budowa? prywatne chmury. Oszcz?dzaj energi? Produkty ASUSTOR NAS s? projektowane i rozwijane w oparciu o koncepcje przyjazne dla ?rodowiska. Podczas u?ytkowania nasze urz?dzenia zu?ywaj? znacznie mniej energii ni? przeci?tny komputer lub serwer. Ponadto nasze zaawansowane funkcje kontroli zasilania pozwalaj? na bardziej wydajne zarz?dzanie urz?dzeniem NAS i dyskami twardymi. Obni?a to rachunki za pr?d i przed?u?a ?ywotno?? dyskw twardych jednocze?nie. W stanie hibernacji dysku AS3102T v2 zu?ywa tylko 8,1 W. W normalnych warunkach pracy zu?ywa jedynie 14,6 W mocy. Instalacja oprogramowania bez komputera Instalacja mobilna z AiMaster zajmuje tylko 3 kroki! Odnalezienie NAS, inicjalizacja i instalacja systemu, zarz?dzanie energi?, aktualizacje oprogramowania ADM, informacje o systemie i inne s? dost?pne w dowolnym momencie z urz?dzenia mobilnego. Kompleksowe rozwi?zania do tworzenia kopii zapasowych Urz?dzenia z serii AS31 zapewniaj? r?norodne opcje tworzenia kopii zapasowych i s? pod??czone do r?nych publicznych us?ug przechowywania w chmurze, w tym Amazon S3, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box.net, HiDrive, Ralus, WonderBox, xCloud i CrashPlan. Mo?esz tak?e u?y? Eksploratora FTP, zewn?trznych obudw dyskw twardych USB, zewn?trznych dyskw twardych i lokalnej kopii zapasowej, aby zapewni? odpowiedni? kopi? zapasow? danych. Bez wzgl?du na to, czy korzystasz z systemu Windows, Mac czy Linux, ASUSTOR zapewnia odpowiednie narz?dzia do tworzenia kopii zapasowych..., Cena: 1079,- z?

Źródło: https:

Oto dlaczego warto pobra? ADM 3.4

Dodano: 27.07.2019 10:10 | 402 odsłon | 0 komentarzy


Firma Asustor udost#x119;pni#x142;a ju#x17C; najnowsz#x105; wersj#x119; swojego systemu operacyjnego ADM. Jest kilka mniejszych i jeden naprawd#x119; istotny pow#xF3;d, dla kt#xF3;rego warto zdecydowa#x107; si#x119; na aktualizacj#x119;, a jest nim#x2026;#xA0;

Tagi: Asustor, Jena
Źródło: www.benchmark.pl

Nimbustor 2 to serwer NAS dla gracza

Dodano: 14.06.2019 18:23 | 380 odsłon | 0 komentarzy


Asustor Nimbustor 2 (AS5202T) to dwuzatokowy serwer NAS przeznaczony dla wymagaj#x105;cych u#x17C;ytkownik#xF3;w, na czele z graczami.

Tagi: Asustor
Źródło: www.benchmark.pl

Nimbustor 2 to serwer NAS dla gracza

Dodano: 14.06.2019 18:23 | 637 odsłon | 0 komentarzy


Asustor Nimbustor 2 (AS5202T) to dwuzatokowy serwer NAS przeznaczony dla wymagaj#x105;cych u#x17C;ytkownik#xF3;w, na czele z graczami.

Tagi: Asustor
Źródło: www.benchmark.pl


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2021 SHUTDOWN  - wszelkie prawa zastrzeżone