czwartek, 06 sierpnia 2020 r.  Imieniny: Jakuba, Sławy, Wincentego
Wiadomości z tagiem AMD Radeon  RSS
AMD Radeon Pro W5500 - prezentacja karty graficznej do stacji roboczych

Dodano: 10.02.2020 17:14 | 205 odsłon | 0 komentarzy


AMD wprowadzi?o dzisiaj do swojej oferty profesjonalnych kart graficznych swoj? drug? konstrukcj? z rodziny Navi. Radeon Pro W5500 to produkt z ni?szej p?ki, ktry jednak zapewnia odpowiedni? wydajno?? do pracy z nawet bardzo wymagaj?cymi zadaniami. Czerwoni zapewniaj?, ?e ich sprz?t sprawdza si? zdecydowanie lepiej w popularnych aplikacjach ni? produkty konkurencji, a na dodatek jest od nich ta?szy.

Źródło: https:

AMD Radeon Pro W5500 - nowy uk?ad graficzny do pracy z grafik?

Dodano: 10.02.2020 15:00 | 387 odsłon | 0 komentarzy


AMD w ubieg?ym roku przerzuci?o si? na 7 nm proces technologiczny - najpierw w przypadku Radeona VII, p?niej dok?adaj?c do tego now? architektur? RDNA w postaci pierwszych dedykowanych kart graficznych Radeon RX 5700 oraz Radeon RX 5700XT. P?niej rdze? graficzny Navi 10 trafi? do profesjonalnych wersji kart Radeon Pro W5700 oraz Radeon Pro W5700X (wersja dla Apple). W mi?dzyczasie z kolei pojawi?y si? karty Radeon RX 5500 XT, oparte na mniejszym rdzeniu Navi 14. Teraz z kolei producent zdecydowa? si? na wprowadzenie kolejnego uk?adu profesjonalnego, wykorzystuj?cego wspomniany rdze? Navi 14. Mowa o Radeonie Pro W5500, ktry tym razem pojawi si? nie tylko w wersji desktopowej ale tak?e mobilnej dla mobilnych stacji roboczych.

Źródło: https:

AMD Radeon Instinct MI100 "Arcturus" - pierwsze dane o akceleratorze z 32 GB pami?ci HBM2

Dodano: 10.02.2020 14:12 | 71 odsłon | 0 komentarzy


Plotki o pot??nym uk?adzie graficznym Arcturus kr??? w sieci od dawna, ale teraz w ko?cu zobaczyli?my, czym ta jednostka mo?e by?. Wed?ug biosu, ktry trafi? w r?ce jednego z zachodnich serwisw, AMD prawdopodobnie przygotowuje akcelerator Radeon Instinct MI100, ktry ma by? wyposa?ony w 32 GB pami?ci HBM2. Sprawd?my, jakie jeszcze dane o nim uzyskano.

Źródło: https:

Kwintesencja ekstremalnej rozgrywki z now? kart? AMD Radeon RX 5600XT

Dodano: 28.01.2020 15:59 | 569 odsłon | 0 komentarzy


Karta graficzna AMD Radeon RX 5600 XT zosta?a stworzona, by dostarcza? najlepszych wra?e? podczas rozgrywki w rozdzielczo?ci 1080p. Podkr?? swoje ustawienia, by uzyska? lepsz? jako?? obrazu, i zwi?ksz wydajno?? gry, by osi?gn?? wi?ksz? liczb? klatek i ultraszybk? responsywno??. Posi?d? moc wysoko cenionej architektury RDNA, serca zaawansowanej technologii 7 nm AMD, jak rwnie? bardzo szybk? pami?? GDDR6 oraz obs?ug? PCI Express 4.0, ktre dostarczaj? wysok? responsywno?? i najlepsze wra?enia z rozgrywki w rozdzielczo?ci 1080p.

Źródło: https:

AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.4 - pakiet sterownikw dost?pny do pobrania

Dodano: 28.01.2020 9:20 | 205 odsłon | 0 komentarzy


AMD udost?pni?o w sieci ju? czwarty w tym miesi?cu pakiet sterownikw, oznaczony jako Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.4. Oprogramowanie ma zagwarantowa? jak najlepsze dzia?anie dwch nowych tytu?w, a poza tym zawiera kilka wyczekiwanych poprawek b??dw. Cho?by z ich powodu warto je zainstalowa?.

Źródło: https:

AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.3 - sterowniki na premier??? Radeona RX 5600 XT

Dodano: 21.01.2020 16:30 | 232 odsłon | 0 komentarzy


Premiera nowej karty graficznej zwykle zbiega si??? w czasie z wydaniem kolejnej wersji sterownik???w. Nie inaczej by???o i tym razem, bo AMD udost???pni???o dzisiaj pakiet Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.3. Oprogramowanie przygotowano z my???l??? o zapewnianiu jak najlepszej obs???ugi debiutuj???cej dzisiaj na rynku karty Radeon RX 5600 XT.

Źródło: https:

AMD Radeon RX 5600 XT test nowego uk?adu graficznego

Dodano: 21.01.2020 15:00 | 296 odsłon | 0 komentarzy


W SKRCIE: AMD Radeon RX 5600 XT przeznaczony do grania w rozdzielczo?ci 1920נ1080 pikseli. Rynkowy konkurent GeForce RTX 2060 i GeForce GTX 1660 SUPER. Bardzo dobry stosunek ceny do wydajno?ci. Kolejna karta Radeon z uk?adem Navi i kolejne zamieszanie na rynku, co oczywi?cie jest bardzo pozytywnym efektem z punktu widzenia konsumentw. Tym razem jednak obok dobrej i dobrze wycenionej wydajno?ci mamy w tle pojedynek na megaherce.

Źródło: https:

AMD Radeon RX 5600 XT korzysta z rdzenia Navi 10 XLE

Dodano: 16.01.2020 20:00 | 184 odsłon | 0 komentarzy


W lipcu ubieg?ego roku premier? mia?y pierwsze konsumenckie karty graficzne z rodziny AMD Navi. Tradycyjnie dla rynku podzespo?w komputerowych by?y to najwydajniejsze warianty, a mowa o modelach Radeon RX 5700 oraz RX 5700 XT. Nic dziwnego, bowiem topowe konstrukcje stanowi? zawsze swoisty pokaz nowej architektury i/lub nowszej litografii. Zdecydowanie popularniejsze w?rd zwyk?ych ?miertelnikw s? jednak modele z niskiej i ?redniej p?ki cenowo-wydajno?ciowej. Czerwoni co i rusz rozszerzaj? swoje portfolio, wypieraj?c stare Polarisy. Niedawno na rynku debiutowa? Radeon RX 5500 XT, a teraz czekamy na model RX 5600 XT. Dzisiaj za? potwierdzi? mo?emy, ze korzystna on z rdzenia Navi 10 XLE.

Źródło: https:

AMD Radeon RX 5800 XT, RX 5900 oraz RX 5950 XT w bazie EEC

Dodano: 14.01.2020 18:30 | 96 odsłon | 0 komentarzy


W ubieg?ym tygodniu firma AMD oficjalnie zapowiedzia?a kart? graficzn? Radeon RX 5600 XT oraz mobilne odpowiedniki w postaci Radeona RX 5600M oraz Radeona RX 5700. Oprcz tego w trakcie targw CES, Lisa Su potwierdzi?a, i? w tym roku nast?pi premiera znacznie wydajniejszych uk?adw, dodatkowo wspieraj?cych technik? Ray Tracingu. Nie wiemy kiedy takie karty pojawi? si? w sprzeda?y, ani kiedy zostan? zaprezentowane. W sieci pojawi?a si? jednak wskazwka, ktra potwierdza, ?e firma rzeczywi?cie pracuje nad mocniejszymi uk?adami z rodziny Navi. W bazie EEC pojawi?y si? bowiem wpisy dotycz?ce kart graficznych Radeon RX 5800 XT, Radeon RX 5900, Radeon RX 5950 oraz Radeon RX 5950 XT. Oczywi?cie nie oznacza to, ?e GPU lada moment zostan? zapowiedziane.

Źródło: https:

AMD Radeon RX 5950 XT, RX 5950, RX 5900 i RX 5800 XT odnalezione w bazie danych EEC

Dodano: 14.01.2020 17:06 | 93 odsłon | 0 komentarzy


Du???e Navi nadci???ga. Firma AFOX nie jest pewnie zbyt dobrze znana na polskim rynku, ale przedsi???biorstwo od lat wsp???pracuje zar???wno z AMD, jak i Nvidi???, tworz???c autorskie karty graficzne. Dzisiaj o tym chi???skim podmiocie sta???o si??? g???o???no nie za spraw??? nowych produkt???w, a wniosku rejestracyjnego, z???o???onego w bazie EEC, w kt???rym znalaz???y si??? niezapowiedziane jeszcze modele kart czerwonych.

Źródło: https:


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 SHUTDOWN  - wszelkie prawa zastrzeżone