czwartek, 16 lipca 2020 r.  Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli
Komentarze
Throttling procesora: ograniczanie wydajno�ci czy optymalizacja dzia�ania?

Dodano: 31.01.2020 14:30 | 385 odsłon | 0 komentarzy

Zarz�dzanie energi� i moc� obliczeniow� jest jedn� z najwa�niejszych cech laptop�w Istnieje wiele limit�w wp�ywaj�cych na wydajno�� CPU Laptopy wyposa�one w taki sam procesor mog� si� znacz�co r�ni� wydajno�ci� Od producent�w komputer�w przeno�nych zale�y wydajno�� i kultura pracy urz�dze�

Więcej w serwisie https: »Komentarze:
reklama

Copyright © 2008 - 2020 SHUTDOWN  - wszelkie prawa zastrzeżone